Helpdesk

Carinska uprava je u sklopu implementacije e-carine uspostavila Helpdesk službu za pomoć korisnicima.

Osnovna zadaća Helpdeska je tehnička podrška svim poslovnim sustavima aplikacija e-carine, te funkcionira kao prva točka kontakta između sudionika u svim poslovnim sustavima,kako na nacionalnoj tako i na razini EU-a.

Kontinuirana tehnička podrška svim sustavima osigurana je u  vremenu od 00.00 – 24.00 sata.
 
 • radno vrijeme od 00.00 - 24.00 sata
 • Telefon:  +385 1 6511 888
 • Telefaks: +385 1 6511 889
 • E-pošta: helpdesk@carina.hr

 
INTRASTAT podrška korisnicima

Za pomoć u rješavanju tehničkih i metodoloških problema obveznicima INTRASTAT istraživanja na raspolaganju je INTRASTAT HELPDESK:

 • radno vrijeme od 7.30 - 15.30 sati
 • Telefon:          +385 42 234 255
 • Telefaks:         +385 42 234 215
 • E-pošta:          intrastat.helpdesk@carina.hr


Trošarinski ured za vezu

Za pomoć i poslovnu podršku pri korištenju EMCS sustava i aplikacije e-Trošarine trošarinskim subjektima je na raspolaganju Trošarinski ured za vezu.
 
 • radno vrijeme od 8.00 - 16.00 sati
 • Telefon: +385 1 6211 350            
     Telefon: +385 1 6211 438
     Telefon: +385 1 6211 393
     Telefon: +385 1 6211 362
     Telefon: +385 1 6211 294
 • E-mail: elo@carina.hr