e-Trošarine

Od 1. rujna 2014. godine za trošarinske obveznike i obveznike posebnih poreza omogućeno je elektroničko podnošenje gotovo svih obrazaca iz područja trošarina i posebnih poreza.
 
Trošarinski obrasci i obrasci posebnih poreza koji su propisani Pravilnikom o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka mogu se s pravno obvezujućim učinkom podnijeti isključivo uporabom sustava elektroničke razmjene podataka i pod uvjetima propisanim za uporabu sustava elektroničke razmjene podataka.
 
Iznimno, ti trošarinski obrasci i obrasci posebnih poreza mogu se s pravno obvezujućim učinkom podnijeti pisano samo na temelju posebne odluke ministra financija ako je zbog nastupa nepredviđenih okolnosti ili više sile elektronička komunikacija s Carinskom upravom trajnije onemogućena.
 
Radi izbjegavanje neproporcionalnog opterećivanja građana i malih poduzetnika, obveza podnošenja trošarinskih obrazaca uporabom sustava elektroničke razmjene podataka ne primjenjuje na:
 
  • male proizvođače vina iz članka 67. Zakona o trošarinama,
 
  • male proizvođače jakih alkoholnih pića iz članka 68. Zakona o trošarinama,
 
  • građane - obveznike posebnog poreza na nova i rabljena motorna vozila.
 
Također, iznimno, osim uporabom sustava elektroničke razmjene podataka Obrazac P-MPC – Podaci o prijavljenim maloprodajnim cijenama za marku duhanskih prerađevina (Prilog 44 Pravilnika o trošarinama) može se podnijeti i pisano ako se primjenjuje rok od 2 dana za prijavu povećanja maloprodajne cijene na cigarete (članak 77. stavak 4. Zakona o trošarinama).

Više informacija o sustavu e-Trošarine dostupno je na linku e-Trošarina.

Tabelarni prikaz obrazaca koji se s pravno obvezujućim učinkom podnose isključivo uporabom sustava e-Trošarine nalazi se na sljedećem linku.