Kretanje trošarinskih proizvoda

OPĆA PRAVILA KRETANJA TROŠARINSKIH PROIZVODA UNUTAR EU
 
Kretanje trošarinskih proizvoda (alkohol i alkoholna pića, duhanske prerađevine i energenti) 
između država članica Europske unije podliježe specifičnim „EU pravilima“ odnosno harmonizirano je na razini Europske unije u pogledu  općih uvjeta i pravila kretanja te nadzora kretanja trošarinskih proizvoda između država članica Europske unije – njihova je primjena jedinstvena na unutarnjem europskom tržištu. Pravni temelj za uspostavu harmoniziranog sustava kretanja i nadzora kretanja trošarinskih proizvoda unutar Europske unije predstavlja Direktiva Vijeća 2008/118/EZ (Direktiva Vijeća 2008/118/EZ od 16. prosinca 2008. o općem sustavu trošarina i koja ukida Direktivu 92/12/EEZ, SL L 9, 14.1.2009., str. 12.). Direktiva Vijeća 2008/118/EZ je temeljni europski propis kojim se uređuje opći okvir trošarinskog oporezivanja
(primjerice kategorije proizvoda koje podliježu trošarinama – trošarinski proizvodi; zajednička pravila proizvodnje, skladištenje i kretanja trošarinskih proizvoda; nastanak i naplativost porezne obveze).
 
Sukladno općim odnosno harmoniziranim pravilima kretanja i nadzora kretanja, trošarinski proizvodi se između država članica Europske unije mogu kretati:
 
  • u sustavu odgode plaćanja trošarine (porezni sustav u kojem je obveza plaćanja trošarina odgođena) između gospodarstvenika s odgovarajućim trošarinskim statusom temeljem odobrenja tijela nadležnog za trošarine (porezne ili carinske uprave ovisno o državi članici), uz primjenu računalnog sustava - Sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda / EMCS sustava (engl. Excise Movement and Control System/EMCS) ili
 
  • izvan sustava odgode plaćanja trošarine kada se radi o kretanju trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju (to jest na koje je trošarina već obračunata i/ili plaćena), pri čemu razlikujemo: 
 
  • kretanje trošarinskih proizvoda u komercijalne svrhe između gospodarstvenika
 
  • prodaju na daljinu (prodaja trošarinskih proizvoda fizičkoj osobi u drugoj državi članici Europske unije) te
 
  • unos trošarinskih proizvoda u putničkom prometu unutar Europske unije od strane fizičke osobe – putnika.
 
Opća pravila koja uređuju kretanje i nadzor kretanja trošarinskih proizvoda prenesena su u nacionalno trošarinsko zakonodavstvo i sadržana su u bitnome u odredbama Poglavlja XIII. Zakona o trošarinama („Narodne novine“, br. 106/2018 i 121/2019) te odredbama Poglavlja VIII. Pravilnika o trošarinama („Narodne novine“, br. 1/2019 i 1/2020). Republika Hrvatska primjenjuje EMCS sustav i na kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine na teritoriju RH (nacionalna kretanja), izuzev situacija u kojima se primjenjuju pojednostavnjenja.
 
Za svako kretanje trošarinskih proizvoda između država članica Europske unije mora biti ispostavljena propisana dokumentacija:
 
  • elektronički trošarinski dokument (e-TD) za kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine uz primjenu EMCS sustava
   
Pošiljku prilikom kretanja između država članica Europske unije mora pratiti:
 
  • papirnati ispis e-TD-a ili bilo koji komercijalni dokument (npr. otpremnica) u kojem je jasno navedena jedinstvena referentna oznaka (engl. Administrative reference code/ARC) e-TD-a - za kretanja u sustavu odgode plaćanja trošarine
 
  • 2. i 3. primjerak PPTD-a.
 
Za kretanja trošarinskih proizvoda kod prodaje na daljinu nije propisan standardizirani prateći trošarinski dokument, već pošiljku prate uobičajene komercijalne isprave.
 
Ovisno o načinu na koji će se trošarinski proizvoditi otpremati/unositi potrebno je zadovoljiti sve propisane preduvjete i uvjete za takav način kretanja.
 
Opće je pravilo da se trošarinski proizvodi oporezuju u državi članici u kojoj se puštaju u potrošnju (u načelu u državi članici odredišta). Izuzetak od tog općeg pravila je unos trošarinskih proizvoda u putničkom prometu unutar Europske unije od strane fizičke osobe – putnika (davanja se plaćaju u državi članici u kojoj su trošarinski proizvodi kupljeni).