Implementacija e-PTD-a u okviru EMCS sustava s primjenom od 2.11.2023.

Slika /slike/Slike za objave za web/otvoreni podaci.jpg

Obavijest trošarinskim obveznicima o uvođenju informatizacije nacionalnih kretanja trošarinskih proizvoda između ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i oslobođenog korisnika.

Dana 2.11.2023. počinje primjena e-PTD-a koji će u potpunosti zamijeniti papirnatu provedbu trošarinskog postupanja uz papirnati prateći trošarinski dokument (PTD) koja je trenutno u primjeni, u situacijama kada se trošarinski proizvodi (alkohol i alkoholna pića te energenti) otpremaju na teritoriju Republike Hrvatske iz trošarinskog skladišta ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta u pogon oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine za namjene za koje je Zakonom o trošarinama („Narodne novine“  br.106/2018., 121/2019. i 144/2021.) propisano oslobođenje i za koje je oslobođeni korisnik dobio odobrenje nadležnog carinskog ureda.
 
  1. Pravni okvir
 
Informatizacija nacionalnih kretanja trošarinskih proizvoda između ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i oslobođenog korisnika uvedena je Zakonom o trošarinama („Narodne novine“  broj 106/2018.; članci 47. i 143.  Zakona), a provedbene mjere (struktura i sadržaj e-PTD-a i potvrde o primitku, postupanje kod računalne razmjene podataka i postupanje u slučaju nedostupnosti sustava) su propisane Pravilnikom o trošarinama („Narodne novine“ broj  1/2019.; članak 39. Pravilnika). Zakonom (članak 143.) je propisano prijelazno razdoblje do informatizacije poslovnog procesa tijekom kojeg će u primjeni i dalje biti papirnato postupanje temeljem (papirnatog) PTD-a.
 
Zakonom o trošarinama (članak 47.) propisuje se da je kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine na teritoriju Republike Hrvatske iz trošarinskog skladišta ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta u pogon oslobođenog korisnika dozvoljeno uz e-PTD u okviru računalne razmjene podataka između ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i oslobođenog korisnika.
 
Pošiljatelju – ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta je propisana obveza podnošenja nacrta e-PTD-a najkasnije na dan otpreme, kao i mogućnost otkazivanja e-PTD-a.
 
Primatelju – oslobođenom korisniku je propisana obveza podnošenja potvrde o primitku odmah, a najkasnije petog radnog dana nakon primitka trošarinskih proizvoda.
 
Iznimno, kretanja iz pogona oslobođenog korisnika u trošarinsko skladište ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta se dokumentira drugim ispravama uz prethodno odobrenje nadležnog carinskog ureda.
 
  1. Početak primjene
 
e-Poslovanje između ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda (uz e-PTD) će se početi primjenjivati od 2. studenog 2023. godine. 
 
  1. Pristup EMCS sustavu
 
Osnovni preduvjeti za primjenu e-poslovanja su:
 
  • odobrenje nadležnog carinskog ureda za poslovenje u odgovarajućem trošarinskom statusu (ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i/ili oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda)
  • registracija u G2B servisu u svojstvu korisnika EMCS sustava.
 
Upućuju se stoga svi trošarinski obveznici sa statusom oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda na obveznu registraciju u G2B servisu u svojstvu korisnika EMCS sustava (više informacija o tome na poveznici:  https://carina.gov.hr/istaknute-teme/e-carina/g2b-servis/2450; podrška Helpdesk Carinske uprave).
 
  1. EMCS web aplikacija i aplikacije kompatibilne s EMCS sustavom
 
Napominjemo da je gospodarskim subjektima u pogledu korištenja EMCS sustava generalno dana mogućnost izbora, odnosno isti mogu koristiti:
 
  • web servis Carinske uprave (EMCS web aplikaciju) ili
  • eventualno vlastitu aplikaciju kompatibilnu s EMCS sustavom. 
 
EMCS web aplikaciji trošarinski obveznici/subjekti pristupaju preko mrežne stranice Carinske uprave:
https://carina.gov.hr/istaknute-teme/e-carina/aplikacije-elektronickog-poslovanja/aplikacije-u-produkciji/3185
odabirom na 'EMCS aplikacija – produkcija'.
 
Podršku u pogledu poslovnih procesa u okviru EMCS sustava trošarinski obveznici/gospodarski subjekti mogu zatražiti od Trošarinskog ureda za vezu (na kontakt brojeve ili e-adresu, dostupne na poveznici: https://carina.gov.hr/istaknute-teme/e-carina/helpdesk/2913).

Pisane vijesti