Sustav sljedivosti i praćenja duhanskih proizvoda

Člancima 15. i 16. Direktive 2014/40/EU želi se riješiti problem nezakonite trgovine duhanskim proizvodima uvođenjem sustava sljedivosti i praćenja i sustava sigurnosnih obilježja za te proizvode.
 
Sustav sljedivosti i praćenja duhanskih proizvoda (Traceability system)
 
Sustav sljedivosti i praćenja duhanskih proizvoda podrazumijeva da:
 
  • sva jedinična pakiranja duhanskih proizvoda koja su proizvedena u Europskoj uniji (uključivši i duhanske proizvode namijenjene izvozu), namijenjena tržištu ili se stavljaju na tržište Europske unije moraju sadržavati jedinstvenu identifikacijsku oznaku;
 
  • su svi gospodarski subjekti uključeni u lanac opskrbe duhanskih proizvoda, od proizvođača do posljednjeg gospodarskog subjekta prije prvog maloprodajnog mjesta, dužni bilježiti unos svih jediničnih pakiranja u njihovu vlasništvu, kao i sva kretanja u međuvremenu i konačni izlazak jediničnih pakiranja iz njihova vlasništva. Ta se obveza može ispuniti označivanjem i bilježenjem skupnih pakiranja, kao što su šteke, kartoni ili palete, pod uvjetom da praćenje i pronalazak jediničnih pakiranja ostane moguće;
 
  • informacije o zabilježenim kretanjima radi osiguravanja neovisnosti i transparentnosti sustava pohranjuju neovisni pružatelji usluga pohrane podataka, a podaci će biti dostupni tijelima (država članica i Europske komisije) za potrebe provedbe.
 
 
Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. (AKD) je imenovana kao nadležni izdavatelj jedinstvene identifikacijske oznake u Republici Hrvatskoj za duhanske proizvode koji se u Republici Hrvatskoj stavljaju na tržište. Jedinstveni identifikacijski kod AKD-a glasi LEAKD.

Dana 23. travnja 2019. godine AKD je započeo s izdavanjem jedinstvenih identifikacijskih kodova za gospodarske subjekte, objekte i strojeve te se registraciji može pristupiti putem linka https://idissuer.akd.hr/login ili kroz poveznice koje su objavljene na Internet stranicama https://tpd.akd.hr/ .
 
Sustav sigurnosnih obilježja (Security features system)
 
Sustav sigurnosnih obilježja podrazumijeva da sva jedinična pakiranja duhanskih proizvoda stavljena na tržište Europske unije moraju nositi sigurnosno obilježje zaštićeno od neovlaštenog rukovanja, sastavljeno od vidljivih i nevidljivih elemenata.
 
Duhanske markice Ministarstva financija Republike Hrvatske upotrebljavati će sa kao sigurnosno obilježje obzirom da markice ispunjavaju zahtjeve iz članka 3. Provedbene odluke Komisije (EU) 2018/576 i članka 16. Direktive 2014/40/EU.
 
 
Sustav sljedivosti i praćenja duhanskih proizvoda i sustav sigurnosnih obilježja primjenjuju se u Europskoj uniji od 20. svibnja 2019. godine na cigarete i duhan za samostalno motanje, a na ostale duhanske proizvode od 20. svibnja 2024. godine.
 
 
 

Dokumenti