Popis posebnih odobrenja iz Zakona o trošarinama

Na sljedećim poveznicama nalaze se popisi izdanih posebnih odobrenja koje su osobe dužne ishoditi od nadležnog carinskog ureda sukladno člancima 111., 113., 114. i 115. Zakona o trošarinama.