Loživo ulje - članak 111. Zakona o trošarinama


Zadnja izmjena podataka: 09. siječnja 2020.
 
Naziv Adresa OIB
1. AS PETROL d.o.o. Matuljska cesta 29a, Opatija 95552033960
2. ASSERIA d.o.o. Put Vukića 21, Zadar 54703216483
3. BENZIN PERIĆ d.o.o. Trogirska cesta 1a, Trogir 60379012458
4. BRALA d.o.o. Braće Dežmaj 26, Posedarje 88011419576
5. CRO DIESEL d.o.o. Ježdovečka 129a, Ježdovec 04670197358
6. ČEF d.o.o. Kumrovečka 230, Dubravica 04134594011
7. ČUKELJ d.o.o  Zagrebačka 79, Velika Gorica 30844612977
8. DALER d.o.o. Kovačića 14, Split,  78787350054
9. DARIO LJUBAS, autoprijevoznički obrt Kukuljanovo 187a, Kukuljanovo 68770039512
10. DDD-BENZ d.o.o. Zlatnog Polja 288, Virovitica 31734299210
11. FUEL d.o.o. Čabrijani 5, Šmrika 86456926368
12. G.P.P. MIKIĆ d.o.o. Pušća 131, Omišalj 82386143355
13. GAS OIL d.o.o. Liburnijska 6, Ičići 86918255783
14. IMOTSKI PLIN j.d.o.o. Glavina Gornja 38, Imotski 96912403118
15. IVAN LOVRIĆ, Vl. Lovrić obrt za prijevoz tereta cestom  Stjepana Radića 69, Tomašinci, Gorjani 58719478908
16. KARMEN OIL d.o.o. Put Gumlina 15, Zadar 69834682626
17. KOŠUĆA PETROL d.o.o. Savska ulica 164, Oprisavci 76526904723
18. KRIVAČA PETROL d.o.o. Radonja 4a, Selca (Brač) 43126435814
19. LEPIRAC d.o.o. Lepirac 1/a, Bjelovar 32323862297
20. MARKET-MATEKOVIĆ d.o.o.  Visoko 103 b, Visoko 82114627362
21. MATKO RADANOVIĆ,Obrt MATKO OIL Barani 51, Klladnjice, Lećevica 88943014132
22. MI BRAĆA PIVAC d.o.o. Težačka 13, Vrgorac 28128148322
23. MIKOL d.o.o. S.Bencea 10, Čakovec 31545507170
24. MIRKO BABIĆ d.o.o. Kralja Tomislava 46, Nova Kapela 82343650528
25. MOHARIĆ COMMERCE d.o.o. Čakovečka 119,  Nedelišće 21427787197
26. MOŠUNJ d.o.o. Poljička cesta 64, Dugi Rat 64040814249
27. NACIONAL d.o.o. Ljudevita Gaja 10, Bjelovar 37888266653
28. NORMA d.o.o. Ninska 12, Split 2517476099
29. OBRT ATIKA, vl. Franjo Vukina Kačkovec 34, Kraljevec na Sutli 25618616341
30. OBRT AUTO IVEC, vl. Miljenko Ivec Varaždinska 120, Novi Marof 35082112975
31. OBRT EUROBENZ, vl. Branka Ključar Razdrto Tuheljsko 16, Kumrovec 76159054591
32. OKTAN ŽAŽINE d.o.o. Dužica 199, Dužica, Lekenik 93469338075
33. PEICE d.o.o. Grohovski put 10, Rijeka 12436198873
34. PILIP SAMOBOR d.o.o. Zagrebačka 13, Bregana 64563851918
35. PLINKA-PUH d.o.o. Križna 10/a, Zagreb 73128309953
36. PRIVAJ d.o.o. Putaljski put 58, Kaštel Sućurac 24196707582
37. REKA PROMET d.o.o. Donja Reka 73a, Jastrebarsko 19260474410
38. RI-BENZ d.o.o. Martinkovac 143/3, Rijeka 79294753254
39. ŠIJA d.o.o.  Bristovačka ulica 43, Pridraga 28073644520
40. ŠILEC d.o.o. Varaždinska 30, Ludbreg 85120767047
41. ŠIMUN OIL d.o.o. Kakma 193, Kakma 69692942477
42. ŠOLA d.o.o. Vukovarska 49, Bjelovar 57575354292
43. ŠUMA-OGRIJEV d.o.o. Klanječka 60, Zagreb 70095139377
44. TEHNIX d.o.o. Ulica braće Radić 35, Donji Kraljevec 78013846555
45. TOPOLKO d.o.o. Josipa Bedekovića 100, Šenkovec 26467876251
46. TRGOGRAD d.o.o Cehovska 40, Varaždin 34260403906
47. TRGOVINA ŠURBEK d.o.o. Trg Svetog Jurja 11, Desinić 3023252373
48. TRI BARTOLA d.o.o. Hrvatskog Sabora 25/g, Zadar 90935624629
49. TROMILJA BENZIN d.o.o. Tromilja 1/a, Lozovac 04694282280
50. TUROPOLJE, opća poljoprivredna zadruga Stara cesta 12, Vukovina 96556906906
51. VUGIP d.o.o. Kameniti stol 23 C, Zagreb 25534711897