e-Prijava za obračun posebnog poreza na motorna vozila

e-Prijava za obračun posebnog poreza na motorna vozila je sustav elektroničkog podnošenja porezne prijave za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila (u daljnjem tekstu: PPMV) kojim je obveznicima PPMV-a (fizičkim i pravnim osobama) omogućeno elektroničko podnošenje porezne prijave za obračun i plaćanje PPMV-a u svrhu ubrzanja i pojednostavnjenja postupka oporezivanja motornih vozila PPMV-om.

Podnošenje porezne prijave

Autentikacijom putem sustava e-Građani (NIAS-a) omogućeno je samo fizičkim osobama prijaviti poreznu obvezu u svoje ime temeljem unosa ili uvoza motornog vozila za vlastite potrebe uključujući i prenamjenu vozila uz odabir utvrđivanja PPMV-a isključivo putem Tablice 1 Pravilnika.

Pomoć pri podnošenju porezne prijave korištenjem sustava e-Građani možete zatražiti putem adrese motorna.vozila@carina.hr.

Bez autentikacije što je namijenjeno svim pravnim osobama koje podnose porezne prijave uz odabir bilo kojeg načina utvrđivanja PPMV-a (Tablica 1 Pravilnika ili procjena) te onim fizičkim osobama koje su se odlučile na utvrđivanje PPMV-a procjenom.


Dodatne informacije mogu se naći na službenoj web stranici Carinske uprave u dijelu Posebni porezi na motorna vozila.