PDV na stjecanje novih prijevoznih sredstava

Uvod
 
Počevši s danom 1. siječnja 2017. godine i kao posljedica provedbe cjelovite porezne reforme Carinska uprava od Porezne uprave preuzima obavljanje poslova:
 
  • naplate PDV-a na stjecanje novih prijevoznih sredstava (to jeste motornih vozila, uključujući i teretna motorna vozila te plovila i zrakoplova).
 
Temeljna intencija ove promjene je pojednostavljivanje procedura za porezne obveznike objedinjavanjem svih poslova vezano uz oporezivanje prvenstveno motornih vozila te drugih prijevoznih sredstava na jednom mjestu, odnosno na lokacijama carinskih ureda, i to službi za robno granične procedure (službi za RGP).
 
Lokacije carinskih ureda za obavljanje poslova naplate PDV-a na stjecanje novih prijevoznih sredstava
 
Oporezivanje PDV-om na stjecanje novih prijevoznih sredstava moguće je na bilo kojoj ustrojstvenoj jedinici Carinske uprave na kojoj se obavljaju poslovi obračuna i naplate posebnog poreza na motorna vozila, i to neovisno o prebivalištu ili sjedištu obveznika (kao što je to slučaj s posebnim porezom na motorna vozila). 
 
Cjeloviti popis tih lokacija dostupan je u nastavku:
 
PODRUČNI CARINSKI URED
 
ADRESA
BROJEVI TELEFONA
I FAX-a
PODRUČNI CARINSKI URED RIJEKA
 CARINSKI URED RIJEKA RGP ŠKRLJEVO
INDUSTRIJSKA ZONA B.B.,
KUKULJANOVO
T: 051-319-123
T: 051-319-126
F: 051-319-101
 
CARINSKI URED PULA
RGP LUKA PULA - POLA
LABINSKA 38,
PULA
T: 052-509-206
T: 052-509-208
T: 052-615-271
F: 052-615-210
RGP PAZIN
DUBRAVICA 2A,
PAZIN
T: 052-615-283
F. 052-615-215
CARINSKI URED GOSPIĆ RGP GOSPIĆ
BILAJSKA 141,
GOSPIĆ
T: 053-655-325
F: 053-655-321
PODRUČNI CARINSKI URED ZAGREB
 
 CARINSKI URED ZAGREB
RGP JANKOMIR I SLOBODNA ZONA
JANKOMIR 25,
ZAGREB
T: 01-6511-793
T: 01-6511-782
F: 01-6511-803
RGP ŽITNJAK
SLAVONSKA AVENIJA 52,
ZAGREB
T: 01-6511-737
F: 01-6511-804
 CARINSKI URED KRAPINA RGP KRAPINA I SLOBODNA ZONA
ŽUTNICA 4-6,
KRAPINA
T: 049-264-934
F: 049-264-902
CARINSKI URED VARAŽDIN RGP VARAŽDIN
VILKA NOVAKA 48 C,
VARAŽDIN
T: 042-234-262   
F: 042-234-203
RGP ČAKOVEC
CARINSKI ODVOJAK 4,
ČAKOVEC
T: 040-304-036
T: 040-304-042
CARINSKI URED KOPRIVNICA RGP KOPRIVNICA
IVANA ČESMIČKOG 11,
KOPRIVNICA
T: 048-664-837
T: 048-664-836
F: 048-664-802
RGP BJELOVAR
BLEIBURŠKIH ŽRTAVA 24,
BJELOVAR
T: 043-264-310
F: 043-264-301
CARINSKI URED SISAK RGP SISAK
RIMSKA 29,
SISAK
T: 044-614-412
T: 044-614-436
F: 044-614-401
CARINSKI URED KARLOVAC RGP KARLOVAC
ILOVAC B.B.,
KARLOVAC
T: 047-634-735
T: 047-634-741
F: 047-634-702
PODRUČNI CARINSKI URED SPLIT
 CARINSKI URED SPLIT RGP SPLIT
KOPILICA 47 B,
SPLIT
T: 021-316-103
T: 021-342-196
F: 021-342-105
CARINSKI URED ŠIBENIK RGP ŠIBENIK
NARODNOG PREPORODA 12, RAŽINE, ŠIBENIK
T: 022-462-212
T: 022-462-253
F: 022-462-202
CARINSKI URED ZADAR RGP ZADAR
GAŽENIĆKA CESTA 28,
ZADAR
T: 023-282-350
F: 023-282-359
 CARINSKI URED PLOČE RGP LUKA PLOČE
TERMINAL ZA PREGLED VOZILA
PETRA SVAČIĆA B.B., PLOČE
T: 020-796-048
F: 020-796-001
CARINSKI URED DUBROVNIK RGP DUBROVNIK
DR. ANTE STARČEVIĆA  9,
DUBROVNIK
T: 020-772-036
T: 020-772-018
F: 020-772-002
PODRUČNI CARINSKI URED OSIJEK
CARINSKI URED OSIJEK RGP OSIJEK I SLOBODNA ZONA
ULICA JABLANOVA 11,
OSIJEK
T: 031-593-157
T: 031-593-192
F: 031-593-106
 
CARINSKI URED VUKOVAR
RGP VUKOVAR I SLOBODNA ZONA, DUNAVSKI PRILAZ B.B.,
VUKOVAR
T: 032-453-241
F: 032-453-202
RGP VINKOVCI
EUGENA KVATERNIKA 76,
VINKOVCI
T: 032-453-256
F: 032-453-203
RGP ŽUPANJA
BOŠNJAČKA 7,
ŽUPANJA
T: 032-453-273
F: 032-839-193
CARINSKI URED
SLAVONSKI BROD
RGP SLAVONSKI BROD I SL. ZONA
DR. MILE BUDAKA 1,
SLAVONSKI BROD
T: 035-453-570
T: 035-453-518
F: 035-453-502
RGP POŽEGA
OSJEČKA 19,
POŽEGA
T: 034-203-407
T: 034-203-408
F: 034-203-401
CARINSKI URED VIROVITICA RGP VIROVITICA
VINKOVAČKA CESTA 14,
VIROVITICA
T: 033-743-311
F: 033-725-532
 
 
Oporezivanje PDV-om novih prijevoznih sredstava
  
Predmet oporezivanja PDV-om je stjecanje novih prijevoznih sredstava unutar Europske unije (dalje u tekstu: EU) u tuzemstvu koje obavi uz naknadu porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, čija ostala stjecanja nisu predmet oporezivanja PDV-om (što znači da ta pravna osoba stjecanjem dobara iz drugih država članica nije prešla prag stjecanja u iznosu 10.000,00 eura) ili kad takvo stjecanje obavi bilo koja druga osoba koja nije porezni obveznik.
 
Sukladno navedenom, prilikom stjecanja novih prijevoznih sredstava u RH porezni obveznik je uvijek njihov stjecatelj.
 
Također, poreznim obveznikom smatra se i svaka osoba koja povremeno isporučuje nova prijevozna sredstva koja kupcu otpremi ili preveze prodavatelj, sam kupac ili druga osoba za njihov račun na područje druge države članice, što znači da se u tome slučaju poreznim obveznikom smatra i osoba koja inače nije obveznik PDV-a (primjerice građanin).
 
U svrhe oporezivanja PDV-om sljedeća dobra smatraju se prijevoznim sredstvima, pod uvjetom da su namijenjena za prijevoz osoba ili dobara:
 
a) kopnena motorna vozila radnog obujma motora iznad 48 cm3 ili snage motora iznad 7,2 kW,
b) plovila duža od 7,5 m, osim plovila koja se koriste za plovidbu na otvorenom moru i za prijevoz putnika uz naknadu, te plovila koja se koriste u komercijalne ili industrijske svrhe, za ribarenje ili za spašavanje odnosno pružanje pomoći na moru ili za ribarenje uz obalu i
c) zrakoplovi čija je težina pri polijetanju veća od 1.550 kg, osim zrakoplova koje koriste zrakoplovne tvrtke koje prometuju uz naknadu uglavnom na međunarodnim linijama.
 
Novim prijevoznim sredstvima smatraju se navedena prijevozna sredstva koja ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:
a) plovila i zrakoplovi su isporučeni unutar 3 mjeseca od datuma prve upotrebe, a za kopnena motorna vozila ovo razdoblje iznosi 6 mjeseci,
b) nisu prešla više od 6.000 km u slučaju kopnenih motornih vozila, nisu plovila više od 100 sati u slučaju plovila ili nisu letjela više od 40 sati u slučaju zrakoplova.
 
Navedeno primjerice znači da se plovilo smatra novim prijevoznim sredstvom u svrhe oporezivanja PDV-om ako je isporučeno u roku od 5 mjeseci od datuma prve upotrebe, a plovilo je ukupno 80 sati, odnosno osobni automobil koji je isporučen u roku od 7 mjeseci od datuma prve upotrebe, a prešao je 3.000 km prema njegovom kilometar satu.
 
Prema naprijed navedenom, ako je primjerice osobni automobil isporučen u roku od 8 mjeseci od datuma prve uporabe, a ima 7.000 prijeđenih km prema njegovom kilometar satu, takav se automobil smatra rabljenim prijevoznim sredstvom i na njega se ne primjenjuju odredbe propisane za nova prijevozna sredstva, jer se rabljena prijevozna sredstva oporezuju u državi članici isporučitelja u slučaju isporuke fizičkim osobama (bez obzira je li isporučitelj primijenio redovni ili posebni postupak oporezivanja marže za rabljena dobra), a u slučaju da isporuku rabljenih prijevoznih sredstava obavlja preprodavatelj, na takvu isporuku primjenjuje se posebni postupak oporezivanja marže koju ostvari preprodavatelj.
 
Obzirom da je datum prve uporabe prijevoznog sredstva značajan pri utvrđivanju je li neko prijevozno sredstvo novo, datumom prve upotrebe smatra se datum prve registracije prijevoznog sredstva.
 
U slučaju kopnenih motornih vozila također se smatra datumom prve uporabe kada je:
 
a) vozilo stavljeno na raspolaganje kupcu, a prevezeno je iz države članice proizvođača bez registracije u tuzemstvo ili
b) proizvođač ili njegov zastupnik prvi put koristio vozilo za izlaganje, a vozilo je prevezeno iz države članice proizvođača bez registracije u tuzemstvo ili
c) izdan račun, koji se odnosi na prvu isporuku, a Carinska uprava ne može utvrditi niti jedan od gore navedenih uvjeta.
 
U slučaju plovila i zrakoplova također se smatra datumom prve uporabe kada je:
 
a) proizvođač isporučio plovilo ili zrakoplov prvom kupcu ili
b) plovilo ili zrakoplov su prvi put dani na korištenje kupcu ili
c) proizvođač ili njegov zastupnik su prvi put koristili plovilo ili zrakoplov za izlaganje ili
d) izdan račun, koji se odnosi na prvu isporuku, a Carinska uprava ne može utvrditi niti jedan od gore navedenih uvjeta.
 
Mjesto stjecanja novih prijevoznih sredstava unutar EU je mjesto gdje njihov prijevoz ili otprema stjecatelju završava (načelo odredišta), neovisno o tome tko je njihov kupac, odnosno stjecatelj. To znači da je isporuka novih prijevoznih sredstava iz jedne države članice u drugu državu članicu oslobođena plaćanja PDV-a, sukladno propisanim uvjetima u članku 41. stavku 1. Zakona, a u državi članici u kojoj završava otprema novog prijevoznog sredstva nastaje oporezivo stjecanje.
 
Prijava za stjecanje novih prijevoznih sredstava
 
Kupac, odnosno stjecatelj novog prijevoznog sredstva unutar EU, bez obzira je li registriran za potrebe PDV-a ili nije, obveznik je plaćanja PDV-a te mora prijaviti stjecanje novog prijevoznog sredstva putem Prijave za stjecanje novih prijevoznih sredstava (Obrazac – Stjecanje NPS) najkasnije 10 dana od dana stjecanja novog prijevoznog sredstva, koju predaje ustrojstvenoj jedinici Carinske uprave.
 
U slučaju da je stjecatelj osoba koja nije upisana u registar obveznika PDV-a ili nema dodijeljen PDV identifikacijski broj, odnosno ako je osoba građanin mora to stjecanje prijaviti Carinskoj upravi u roku od 10 dana od dana stjecanja, odnosno datuma računa ili ugovora. Stjecanje novog prijevoznog sredstva prijavljuje na Obrascu - Stjecanje NPS, a rok za plaćanje PDV-a je najkasnije 10 dana od dana stjecanja.
 
Porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a ili porezni obveznik koji ima dodijeljen PDV identifikacijski broj koji stječe novo prijevozno sredstvo mora stjecanje novog prijevoznog sredstva prijaviti Carinskoj upravi u roku od 10 dana od dana stjecanja, odnosno datuma računa ili ugovora. Stjecanje novog prijevoznog sredstva navedena osoba prijavljuje na Obrascu - Stjecanje NPS, a iznos PDV-a iskazuje u prijavi PDV-a za obračunsko razdoblje u kojem je obavljeno stjecanje.
 
Prijavu PDV-a porezni obveznik mora podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svojem sjedištu, odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu do 20-og dana u mjesecu koji slijedi po završetku obračunskog razdoblja. Obračunani i prijavljeni PDV za obračunsko razdoblje navedena osoba mora platiti do posljednjeg dana u mjesecu koji slijedi po završetku obračunskog razdoblja. Uz navedenu prijavu ta je osoba obvezna podnijeti i prijavu za stjecanje dobara iz drugih država članica EU (Obrazac PDV-S) do 20-og dana u mjesecu koji slijedi po završetku obračunskog razdoblja.
 
Navedeno znači da obveznik PDV-a, odnosno osoba koja je registrirana za potrebe PDV-a prilikom obavljenog stjecanja novog prijevoznog sredstva podnosi prijavu za stjecanje novog prijevoznog sredstva iz druge države članice EU, odnosno Obrazac – Stjecanje NPS, iznos PDV-a iskazuje u prijavi PDV-a, odnosno Obrazac PDV kao i prijavu za stjecanje dobara iz drugih država članica EU, odnosno Obrazac PDV-S.
 
Stjecatelj, građanin i obveznik PDV-a, podnosi prijavu za stjecanje novog prijevoznog sredstva u tri primjerka (jedan ostaje Carinskoj upravi, drugi je za stjecatelja, a treći za nadležno tijelo koji registrira prijevozno sredstvo). Po zaprimljenoj prijavi stjecanja NPS-a Carinska uprava evidentira podatke iskazane u prijavi u Aplikativnom podsustavu „Stjecanje novog prijevoznog sredstva (Obrazac NPS)“ te ovjerava sva tri primjerka prijava, i to na način da primitak prijave potvrđuje prijemnim štambiljem. Uz prijave prilaže se preslika računa ili kupoprodajnog ugovora te, ako postoji, preslika prometne dozvole, odnosno dokumenta o registraciji prijevoznog sredstva koji se zadržavaju u spisu predmeta. Obzirom da se radi o dokumentima na jezicima drugih država članica EU ne traži se prijevod, a može se po potrebi zatražiti ako to zahtijeva postupak utvrđivanja vrijednosti.
 
Za stjecatelje novog prijevoznog sredstva koji nisu registrirani za potrebe PDV-a i podmirili su ukupnu obvezu (obračunati iznos PDV-a i kamate) s osnove stjecanja novog prijevoznog sredstva izdat će se akt kojim se potvrđuje da je obračunani iznos PDV-a i naplaćen. Navedeni akt (potvrda) spaja se s obrascem prijave i ovjerava pečatom. Dva primjerka ovjerene prijave i potvrde uručuju se stjecatelju.
 
Za stjecatelje novog prijevoznog sredstva koji su registrirani za potrebe PDV-a izdat će se akt kojim se potvrđuje da je stjecatelj prijavio stjecanje novog prijevoznog sredstva. Navedeni akt (potvrda) spaja se s obrascem prijave i ovjerava pečatom. Dva primjerka ovjerene prijave i potvrde uručuju se stjecatelju.
 
Novo prijevozno sredstvo može se registrirati kod nadležnog tijela (Centar za vozila Hrvatske (CVH), Agencija za civilno zrakoplovstvo ili Lučka kapetanija) samo uz predočenje ovjerene prijave za stjecanje novih prijevoznih sredstava od nadležne ispostave Carinske uprave, uz napomenu da su stjecatelji koji nisu obveznici PDV-a obvezni pri registraciji prijevoznog sredstva kod nadležnog tijela predočiti navedenu prijavu za stjecanje novog prijevoznog sredstva sa uključenom potvrdom o plaćenom PDV-u. Stjecatelji koji su obveznici PDV-a prilažu samo potvrdu Carinske uprave da je prijavljeno stjecanje novog prijevoznog sredstva putem Obrasca – Stjecanje NPS.
 
Prijavu za stjecanje novih prijevoznih sredstava ne podnosi porezni obveznik koji nova prijevozna sredstva koristi za daljnju prodaju. Takav porezni obveznik, odnosno preprodavatelj koji stječe novo prijevozno sredstvo radi daljnje prodaje obračunava PDV u skladu sa redovnim postupkom oporezivanja i PDV iskazuje u redovnoj prijavi PDV-a, odnosno Obrascu PDV i podnosi prijavu za stjecanje dobara iz drugih država članica, odnosno Obrazac PDV-S, a pri daljnjoj isporuci novog prijevoznog sredstva u druge države članice građanima podnosi Obrazac – Isporuka NPS te Zbirnu prijavu.
 
Također, napominjemo u vezi s nabavnom cijenom koja se iskazuje u Obrascu – Stjecanje NPS prema ugovoru, odnosno računu, Zakonom je propisano da ako su elementi za utvrđivanje porezne osnovice, osim pri uvozu dobara, utvrđeni u stranoj valuti, za preračun u eure koristi se srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan nastanka obveze obračuna PDV-a. Iznimno, porezni obveznik može primijeniti tečaj koji na dan nastanka obveze obračuna PDV-a objavi Europska središnja banka. Konverzija drugih valuta koje nisu euro vršit će se primjenom tečaja svake valute za euro.
 
Isporuke novih prijevoznih sredstava u EU
 
Isporuke novih prijevoznih sredstava koja prodavatelj, kupac ili druga osoba za njihov račun otpremi ili preveze iz tuzemstva u drugu državu članicu poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, čija stjecanja dobara unutar EU nisu predmet oporezivanja PDV-om ili bilo kojoj drugoj osobi koja nije porezni obveznik, oslobođene su plaćanja PDV-a.
 
Poreznim obveznikom smatra se i svaka osoba (građanin) koja povremeno isporučuje nova prijevozna sredstva koja kupcu otpremi ili preveze prodavatelj, sam kupac ili druga osoba za njihov račun na područje druge države članice.
 
Stoga, porezni obveznik koji isporuči novo prijevozno sredstvo u drugu državu članicu bilo kojoj osobi koja nije registrirana za potrebe PDV-a ispunjava Obrazac - Isporuka NPS. Taj obrazac ispunjava i svaka osoba koja povremeno isporučuje novo prijevozno sredstvo uz primjenu oslobođenja plaćanja PDV-a pod Zakonom propisanim uvjetima.
 
Isporučitelj, građanin i obveznik PDV-a, podnosi prijavu za isporuku novog prijevoznog sredstva u tri primjerka (jedan ostaje Carinskoj upravi, drugi je za isporučitelja, a treći za nadležno tijelo koji registrira prijevozno sredstvo). Uz prijavu prilaže se preslika računa ili kupoprodajnog ugovora te, ako postoji, preslika prometne dozvole, odnosno dokumenta o registraciji prijevoznog sredstva koji se zadržava u spisu predmeta.
 
U slučaju da porezni obveznik u trenutku podnošenja prijave nema dokaz o prijavljenom stjecanju u drugoj državi članici, na isporuku će se obračunati PDV.
 
Navedene osobe predaju Obrazac – Isporuka NPS Carinskoj upravi u roku od 10 dana od dana obavljene isporuke. Po zaprimljenoj prijavi o isporuci novog prijevoznog sredstva Carinska uprava evidentira podatke iskazane u prijavi u Aplikativnom podsustavu „Isporuka novog prijevoznog sredstva“ te ovjerava sva tri primjerka prijave na način da primitak prijave potvrđuje prijemnim štambiljem. Ovisno o tome radi li se o isporuci koja je oslobođena od plaćanja PDV-a ili o oporezivoj isporuci izdat će akt kojim se poreznog obveznika oslobađa od plaćanja PDV-a ili akt temeljem kojeg se utvrđuje porezna obveza.
 
Prijava za isporuku novih prijevoznih sredstava ne podnosi se za isporuke novih prijevoznih sredstava u tuzemstvu i u treće zemlje, odnosno treća područja, koja su propisana člankom 3. stavkom 1. Zakona.
 
U kojim slučajevima se plaća PDV
 
Stjecanje novih prijevoznih sredstava iz drugih država članica EU koja podliježu plaćanju posebnog poreza na motorna vozila na temelju članka 5. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila
 
PRODAVATELJ NPS-a
iz druge države članice EU
KUPAC NPS–a u RH POREZNE OBVEZE KUPCA DOKUMENTI ZA REGISTRACIJU
Porezni obveznik ili bilo koja druga osoba (građanin, ustanova, državno tijelo i slično) Porezni obveznik – koji stječe za daljnju prodaju - 25% PDV-a na stjecanje
 
Iskazuje se u: Obrascu PDV-S
Obrascu PDV
- novo prijevozno sredstvo neće registrirati jer ga nabavlja za daljnju prodaju
Porezni obveznik ili bilo koja druga osoba (građanin, ustanova, državno tijelo i slično) Porezni obveznik – koji stječe za vlastite potrebe ili porezni obveznik kojem je dodijeljen PDV identifikacijski broj - 25% PDV-a na stjecanje
 
- posebni porez na motorna vozila (trošarina) prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila
 
Iskazuje se u:
Obrascu Stjecanje - NPS
Obrascu PDV-S
Obrascu PDV
- porezno rješenje Carinske uprave s naznakom o plaćanju posebnog poreza (trošarine)
 
- klauzula/potvrda Carinske uprave kojom se potvrđuje da je stjecatelj prijavio stjecanje novog prijevoznog sredstva koja je spojena sa Obrascem Stjecanje – NPS i ovjerena pečatom

- napomena Carinske uprave koja se ispisuje na računu za stjecanje NPS-a ili posebnom listu papira ovjerena pečatom koja glasi: „Stjecatelj će prijaviti stjecanje u Obrascu PDV-S te obračunati PDV u Obrascu PDV“
Porezni obveznik ili bilo koja druga osoba (građanin, ustanova, državno tijelo i slično) Porezni obveznik – koji stječe za daljnju prodaju, ali odluči npr. jedan automobil zadržati kao testno ili zamjensko vozilo, ili za vlastite potrebe - 25% PDV-a na stjecanje
 
- posebni porez na motorna vozila (trošarina) prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila
 
Iskazuje se u:
Obrascu PDV-S
Obrascu PDV
- napomena nadležnog carinskog ureda na računu za stjecanje motornog vozila ili posebnom listu papira ovjerena pečatom carinskog ureda koja glasi: „POSEBNI POREZ NA MOTORNO VOZILO ĆE BITI OBRAČUNAT I PLAĆEN NA TEMELJU MJESEČNOG IZVJEŠĆA“ ili
 
- napomena nadležnog carinskog ureda na računu za stjecanje motornog vozila ili posebnom listu papira ovjerena pečatom carinskog ureda koja glasi: „POSEBNI POREZ NA MOTORNO VOZILO ĆE BITI OBRAČUNAT I PLAĆEN NA TEMELJU ČLANKA 8. PRAVILNIKA. NADLEŽNO TIJELO MOŽE IZVRŠITI REGISTRACIJU VOZILA.“, pored čega je stavljen pečat carinskog ureda.
 
- napomena Carinske uprave koja se ispisuje na računu za stjecanje NPS-a ili posebnom listu papira ovjerena pečatom koja glasi: „Stjecatelj će prijaviti stjecanje u Obrascu PDV-S te obračunati PDV u Obrascu PDV“
Porezni obveznik ili bilo koja druga osoba (građanin, ustanova, državno tijelo i slično) Osobe koje nisu upisane u registar obveznika PDV-a ili kojima nije dodijeljen PDV identifikacijski broj (građani, mali porezni obveznici, ustanove, tijela državne uprave, područne (regionalne) samouprave i lokalne samouprave i ostali) - 25% PDV-a na stjecanje
 
- posebni porez na motorna vozila (trošarina) prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila
 
Iskazuje se u:
Obrascu Stjecanje -NPS
 
- porezno rješenje Carinske uprave s naznakom o plaćanju posebnog poreza (trošarine)
 
- klauzula/potvrda Carinske uprave kojom se potvrđuje da je PDV obračunat i naplaćen koja je spojena sa Obrascem Stjecanje – NPS i ovjerena pečatom
 
Stjecanje novih teretnih vozila, autobusa, plovila i zrakoplova, poljoprivrednih i radnih strojeva koji ispunjavaju uvjete za prijevozna sredstva iz drugih država članica EU koja ne podliježu plaćanju posebnog poreza na motorna vozila
 
PRODAVATELJ NPS-a
iz druge države članice EU
KUPAC NPS–a u RH POREZNE OBVEZE KUPCA DOKUMENTI ZA REGISTRACIJU
Porezni obveznik ili bilo koja druga osoba (građanin, ustanova, državno tijelo i slično) Porezni obveznik – koji stječe za daljnju prodaju - 25% PDV-a na stjecanje
 
Iskazuje se u:
Obrascu PDV-S
Obrascu PDV
 
- navedena prijevozna sredstva neće registrirati jer ih nabavlja za daljnju prodaju
Porezni obveznik ili bilo koja druga osoba (građanin, ustanova, državno tijelo i slično) Porezni obveznik – koji stječe za vlastite potrebe ili porezni obveznik kojem je dodijeljen PDV identifikacijski broj - 25% PDV-a na stjecanje
 
Iskazuje se u:
Obrascu  Stjecanje -NPS
Obrascu PDV-S
Obrascu PDV
 
- klauzula/potvrda Carinske uprave kojom se potvrđuje da je stjecatelj prijavio stjecanje novog prijevoznog sredstva koja  je spojena sa Obrascem Stjecanje – NPS i ovjeren pečatom

- napomena koja se ispisuje na računu za stjecanje NPS-a ili posebnom listu papira ovjerena pečatom Carinske uprave koja glasi: „Stjecatelj je obvezan prijaviti stjecanje u Obrascu PDV-S te obračunati PDV u Obrascu PDV“
Porezni obveznik ili bilo koja druga osoba (građanin, ustanova, državno tijelo i slično) Porezni obveznik – koji stječe za daljnju prodaju, ali odluči npr. jedno prijevozno sredstvo zadržati kao testno ili zamjensko vozilo, ili za vlastite potrebe - 25% PDV-a na stjecanje
 
Iskazuje se u:
Obrascu PDV-S
Obrascu PDV
 
 
- napomena koja se ispisuje na računu za stjecanje NPS-a ili posebnom listu papira ovjerena pečatom Carinske uprave koja glasi: „Stjecatelj je obvezan prijaviti stjecanje u Obrascu PDV-S te obračunati PDV u Obrascu PDV“
Porezni obveznik ili bilo koja druga osoba (građanin, ustanova, državno tijelo i slično) Osobe koje nisu upisane u registar obveznika PDV-a ili kojima nije dodijeljen PDV identifikacijski broj (građani, mali porezni obveznici, stanove, tijela državne uprave, područne (regionalne) samouprave i lokalne samouprave i ostali) - 25% PDV-a na stjecanje
 
Iskazuje se:
Obrascu Stjecanje - NPS
 
 
- klauzula/potvrda Carinske uprave kojom se potvrđuje da je PDV obračunat i naplaćen koja je spojena sa Obrascem Stjecanje – NPS i ovjerena pečatom