Obavijest prijevoznicima u pogledu obveze najave prijevoza preko teritorija RH duhanske sirovine te energenata i proizvoda iz članka 115. Zakona o trošarinama - postupanje od 17.7.2023.

Sukladno Zakonu o trošarinama („Narodne novine“, br. 106/2018., 121/2019. i 144/2021.; https://carina.gov.hr/zakon-o-trosarinama/2405) pošiljke duhanske sirovine ili energenata i proizvoda iz članka 115. Zakona o trošarinama podliježu posebnim nacionalnim mjerama nadzora, koje uključuju i mjere nadzora kretanja. Posebne mjere nadzora kretanja obuhvaćaju obvezu najave pri unosu, iznosu ili prijevozu takvih pošiljki preko teritorija Republike Hrvatske.
 
Obveze se odnose isključivo na robu koja ima status robe Unije.
 
Prijevoznici su prema članku 115. stavku 13. Zakona o trošarinama u obvezi obavijestiti Carinsku upravu o namjeravanom prijevozu preko teritorija Republike Hrvatske duhanske sirovine ili energenata i proizvoda iz članka 115. Zakona o trošarinama. Obavijest se podnosi elektroničkom poštom na za to propisanom obrascu O-NK, uz koji je potrebno priložiti i međunarodni tovarni list (CMR)
 
Obavještavaju se prijevoznici da su od 17.7.2023. dužni dostaviti najavu (O-NK obrazac i CMR) na:
 
  1. jednu od adresa e-pošte iz Tablice 1 (u nastavku) ovisno o graničnom prijelazu preko kojeg će konkretna pošiljka izaći iz teritorija RH (npr. u slučaju izvoznih pošiljki) ili ući na teritorij RH:
 
Tablica 1  Popis adresa e-pošte za dostavu najave pošiljke
 
GRANIČNI PRIJELAZ ADRESA e-POŠTE
RGP Bajakovo elo.Bajakovo@carina.hr
RGP Erdut elo.Erdut@carina.hr
RGP Ilok elo.Ilok@carina.hr
RGP Slavonski Brod elo.SlavonskiBrod@carina.hr
RGP Stara Gradiška elo.StaraGradiska@carina.hr
RGP Županja elo.Zupanja@carina.hr
RGP Ličko Petrovo Selo elo.LickoPetrovoSelo@carina.hr
RGP Luka Rijeka elo.LukaRijeka@carina.hr
RGP Luka Pula-Pola elo.LukaPulaPola@carina.hr
RGP Kamensko elo.Kamensko@carina.hr
RGP Karasovići elo.Karasovici@carina.hr
RGP Metković elo.Metkovic@carina.hr
RGP Vinjani Donji elo.VinjaniDonji@carina.hr
 
 
ili
 
  1. adresu e-pošte: elo.EU@carina.hr, ako se radi o EU kretanju između dvije države članice EU-a (npr. Italija-Rumunjska) preko teritorija RH.
 
Najavu (O-NK obrazac i CMR) je potrebno dostaviti najkasnije 24 sata prije prije prijevoza pošiljke preko teritorija RH. Najave se mogu slati 24/7.
Snažna preporuka je da se prilikom slanja najave u predmetu e-pošte navede registarska oznaka prijevoznog sredstva radi ubrzanja postupka. Ukoliko ne navedete registarsku oznaku možete očekivati da će postupak duže trajati.
 
Obveza prijevoznika za najavom pošiljke je ispunjenja dostavom u cijelosti popunjenog obrasca O-NK-a i CMR-a na definiranu adresu e-pošte, prije namjeravanog prijevoza pošiljke preko teritorija RH (najkasnije 24 sata prije).
 
Na zahtjev nadležnih tijela prijevoznik je dužan dati dokaz o podnesenoj najavi kretanja.
 
Informacije o posebnim nacionalnim mjerama nadzora duhanske sirovine ili energenata i proizvoda iz članka 115. Zakona o trošarinama dostupne su na web stranicama Carinske uprave na:
 
https://carina.gov.hr/pristup-informacijama/propisi-i-sporazumi/trosarinsko-postupanje/obavijest-pravnim-i-fizickim-osobama-koje-posluju-ili-cinjenicno-ili-pravno-raspolazu-s-duhanskom-sirovinom/10369
https://carina.gov.hr/obavijest-pravnim-i-fizickim-osobama-koje-posluju-ili-cinjenicno-ili-pravno-raspolazu-s-energentima-i-proizvodima-koji-ne-podlijezu-nadzoru-putem-emcs-sustava/10375
te uključuju i pojašnjenja u pogledu robe koja podliježe mjerama.