Obavijest trošarinskim obveznicima i deklarantima o uvođenju primjene EMCS sustava na nacionalna kretanja od mjesta uvoza

Slika /11080/Slika informacije općenita.jpg

Obavještavamo trošarinske obveznike (ovlaštene držatelje trošarinskog skladišta i oslobođene korisnike trošarinskih proizvoda) i deklarante o proširenju primjene Sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda – EMCS sustava, na nacionalna kretanja od mjesta uvoza u sustavu odgode plaćanja trošarine.
 

Proširenje primjene EMCS sustava uvodi se Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama („Narodne novine“ broj 144/21.) i primjenjuje se na situacije kada se nakon završetka carinskog postupka puštanja robe u slobodan promet trošarinski proizvodi otpremaju u sustavu odgode plaćanja trošarine u trošarinsko skladište ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta ili pogon oslobođenog korisnika odnosno do mjesta direktne isporuke odobrenog ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta, pri čemu pošiljatelj mora imati status registriranog pošiljatelja. Svi propisani trošarinski dokumenti će se podnositi elektroničkim putem odnosno putem EMCS sustava, u bitnome pošiljatelj (sa statusom registriranog pošiljatelja) je u obvezi podnijeti elektronički trošarinski dokument/e-TD u propisanim rokovima, a primatelj (ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta odnosno oslobođeni korisnik) elektroničku potvrdu o primitku u propisanim rokovima.
 
Posebno se ističe da se, a sa ciljem primjene EMCS sustava na naprijed opisane poslovne situacije, oslobođeni korisnici trebaju registrirati u G2B servisu (https://carina.gov.hr/istaknute-teme/e-carina/g2b-servis/2450 ) kao korisnici EMCS sustava, a pošiljatelji i prethodno ishoditi odobrenje za status registriranog pošiljatelja pri nadležnom carinskom uredu (carinski ured nadležan prema njihovom prebivalištu, sjedištu ili sjedištu podružnice).
 
Do početka primjene EMCS sustava, koja je planirana 13. veljače 2023. (primjena zahtijeva prilagodbu aplikativnog rješenja), ostat će na snazi važeće postupanje temeljem papirnatog ispisa uvozne carinske deklaracije odnosno temeljem carinske deklaracije u obliku unosa u evidencije deklaranta („papirnati postupak“).
 
Informatizacija nacionalnih kretanja od mjesta uvoza se uvodi, prije svega, kao mjera administrativnog pojednostavnjenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i oslobođenog korisnika u odnosu na „papirnati postupak“, ali i kao mjera boljeg nadzora kretanja trošarinskih proizvoda u realnom vremenu.
 
 
 
 
 
 

Pisane vijesti