Značajke trošarinskog oporezivanja

Sustav trošarinskog oporezivanja se u pravilu temelji na jasnim i jednostavnim kriterijima oporezivanja te podrazumijeva jednostavno ubiranje poreza uz male administrativne troškove i suženi prostor za poreznu evaziju. Također, broj trošarinskih obveznika je relativno malen i te obveznike je lako utvrditi.
 
Osim toga, opći koncept trošarinskog oporezivanja podrazumijeva sustav oporezivanja koji na jednostavno provediv način, uz fiskalne, treba ostvarivati i određene nefiskalne, odnosno opće interese i konkretne javne probitke. 
 
Ti javni interesi mogu biti, primjerice, zaštita i očuvanje okoliša i prirode, zaštita zdravlja i općenito promicanje općih i specifičnih javnozdravstvenih interesa, doprinos stvaranju poticajnog okruženja za ostvarivanja ušteda u potrošnji (u pravilu skupih i deficitarnih) prirodnih i drugih resursa od posebnog općeg ili strateškog interesa.
 
Također, trošarine se mogu uvesti kako bi se u porezni sustav uvela progresivnost (npr. oporezivanje luksuznih proizvodi koje uglavnom troše pojedinci s visokim dohocima).
 
Predmeti trošarinskog oporezivanja su proizvodi čija je potražnja relativno neelastična (alkohol, duhan, energenti), odnosno uvođenje trošarina i rast cijena tih proizvoda neće bitno utjecati na smanjenje količina njihove potrošnje.
 
Trošarine se najčešće obračunavaju kao jedinični porez, odnosno u apsolutnom iznosu po jedinici mjere proizvoda (npr. kilogramu, hektolitru, komadu i sl.), a u određenim modelima trošarina se može obračunavati u postotku od vrijednosti proizvoda (ad valorem) ili mješovito kad se istovremeno primjenjuje jedinični porez i porez ad valorem (npr. duhanske prerađevine).
 
U većini država prihodi od trošarina služe za financiranje proračuna središnje države te su i u Republici Hrvatskoj trošarine i posebni porezi prihod državnog proračuna.