Poslovni proces trošarinskog oporezivanja

Općenito poslovni trošarinskog oporezivanja može se podijeliti u dva bitna podprocesa koja čine dva odvojena, ali međusobno povezana sustava:
 
  • proces utvrđivanje i naplate poreza (sustav trošarinskog oporezivanja u užem smislu)
 
  • proces praćenja kretanja trošarinskih proizvoda (sustav kretanja trošarinskih proizvoda)
 
Proces utvrđivanja i naplate poreza sastoji se u pravilu od sljedećih pojedinačnih procesa:
 
  • razrez (redoviti poslovi oporezivanja): registracija obveznika, izdavanje statusnih odobrenja, praćenje obveznika (podmirivanja obveza i kretanja trošarinskih proizvoda)
 
  • nadzor: ad hoc provjere, provjere kao trošarinsko-nadzorni poslovi (utvrđivanje činjenica bitnih za izdavanje raznih odobrenja (prethodna kontrola), godišnja provjera općih uvjeta rada, kontrola i označavanjem mjerila protoka i vaga, uzimanje uzoraka i dr.), praćenje kretanja trošarinskih proizvoda, porezni nadzor te sprječavanje i suzbijanje velikih poreznih utaja u vezi s kretanjem trošarinskih proizvoda
 
  • naplata (ovrha / izvršenje, uključujući unovčenje instrumenata osiguranja plaćanja)