Poslovanje trgovaca novim motornim vozilima u RH

Može li trgovac novim vozilima u RH poslovati bez vlastitog „skladišta“ u RH? Pri prijavi preko e-trošarina priložio bi Izjavu o lokacijama skladišta u Sloveniji na kojima bi vozila bila smještena dok ne nađe kupca u RH.

Prema članku 4. stavku 1. točki e) Zakona o posebnom porezu na motorna vozila  trgovac je svaka osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prodaje motornih vozila u RH koja radi daljnje prodaje uvozi nova motorna vozila ili ih nabavlja od proizvođača, drugih trgovaca ili uvoznika u RH ili koja nova motorna vozila unosi iz druge države članice EU.

Vezano za odredbu iz članka 25. stavka 2. točke 3. Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila kojom se propisuje da se uz prijavu za upis u registar proizvođača i trgovaca motornim vozilima koju podnosi proizvođač, trgovac, trgovac rabljenim motornim vozilima i registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima najkasnije  osam dana prije početka obavljanja djelatnosti proizvodnje ili drugog postupanja uređenog Zakonom elektroničkom razmjenom podataka putem portalne aplikacije e-Trošarine na Obrascu PUR-MV koji je tiskan u Prilogu 5 Pravilnika, prilaže izjavu o lokacijama na kojima se nalaze proizvodni pogoni, skladišta, saloni ili slično, ako se razlikuju od sjedišta ili prebivališta proizvođača, trgovca, trgovca rabljenim motornim vozilima ili registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima, isto podrazumijeva da se lokacije odnosno proizvodni pogoni, skladišta, saloni ili slično nalaze na području RH.  Znači, u upitu opisani način poslovanja trgovca nije moguć prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila. Osim toga, vezano za  djelatnost prodaje automobila i skladišni prostor bitna je primjena trgovinskih propisa iz nadležnosti Ministarstva gospodarstva (tako da trgovac i trgovac rabljenim motornim vozilima prilažu i dokaz o ispunjavanju minimalno tehničko-tehnoloških i drugih uvjeta za skladištenje i obavljanje trgovine sukladno posebnim propisima)

Na koji način je formiranje maloprodajnih cijena vozila u RH regulirano i ograničeno preporučenim prodajnim cijenama? Jesu li preporučene cijene obvezujuće za sve trgovce, predstavljaju li bilo kakva odstupanja od preporučene cijene maloprodajnu cijenu ili se mogu smatrati individualnim popustima bez obzira što je ponuda učinjena svima tj. umanjenje cijene je dostupno svima?
Preporučena prodajna cijena određene marke novog motornog vozila se primjenjuje na sve trgovce koji u RH prodaju nova motorna vozila te marke.

Ako proizvođač i trgovac na računu o prodaji novog motornog vozila poreznom obvezniku iskažu cijenu nižu od prodajne cijene zbog primjene popusta ili nekog drugog razloga, posebni porez prema vrijednosnom kriteriju će se obračunati prema prijavljenoj prodajnoj cijeni.  
            
Ako proizvođač i trgovac na računu o prodaji novog motornog vozila poreznom obvezniku iskažu cijenu višu od prodajne cijene, posebni porez će se prema vrijednosnom kriteriju obračunati prema cijeni višoj od prodajne. 

Ako se u novo motorno vozilo ugrađuje dodatna oprema koja nije obuhvaćena prodajnom cijenom, proizvođač i trgovac su dužni u prodajnu cijenu uključiti vrijednost tvornički ugrađene dodatne opreme prema važećem cjeniku na dan izdavanja računa o prodaji novog motornog vozila.
S obzirom da objavljene preporučene prodajne cijene vrijede za sve trgovce, mogu li pojedini trgovci određena motorna vozila prodavati po maloprodajnim cijenama višim od preporučenih i vrijeđaju li se time prava potrošača koji kupe automobile iznad preporučene cijene koju je objavio generalni zastupnik ili proizvođač?
Ako proizvođač i trgovac na računu o prodaji novog motornog vozila poreznom obvezniku iskažu cijenu višu od prodajne cijene, posebni porez će se prema vrijednosnom kriteriju obračunati prema cijeni višoj od prodajne.
Je li dozvoljeno u postupcima javne nabave nuditi cijenu koja je niža od one istaknute u cjeniku kao preporučene cijene proizvođača, generalnog zastupnika ili uvoznika?
Zakon i Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila ne reguliraju ponude vozila u postupcima javne nabave, ali propisuju da trgovac može prodavati motorna vozila po nižoj ili višoj cijeni od one koja je prijavljena Carinskoj upravi.

Ako proizvođač i trgovac na računu o prodaji novog motornog vozila poreznom obvezniku iskažu cijenu nižu od prodajne cijene zbog primjene popusta ili nekog drugog razloga, posebni porez prema vrijednosnom kriteriju će se obračunati prema prijavljenoj prodajnoj cijeni. 
             
Ako proizvođač i trgovac na računu o prodaji novog motornog vozila poreznom obvezniku iskažu cijenu višu od prodajne cijene, posebni porez će se prema vrijednosnom kriteriju obračunati prema cijeni višoj od prodajne.