Posebnosti pri oporezivanju motornih vozila

Postoji li obveza plaćanja posebnog poreza na vozilo koje je bilo registrirano u RH prije pristupanja RH Europskoj uniji i na koje je već plaćen posebni porez te koje je izneseno/izvezeno iz RH te se nakon nekog vremena ponovno unosi/uvozi u RH?
Za vozilo koje je bilo registrirano u RH i na koje je već plaćen posebni porez na motorna vozila (prema Zakonu koji je vrijedio do ulaska RH u EU) i koje se nakon nekog vremena vraća u RH iz EU, ne postoji obveza plaćanja posebnog poreza na motorna vozila.
 
Ako iz isprava o motornom vozilu (prometna dozvola, knjižica vozila) proizlazi da je vozilo bilo registrirano u RH, na to motorno vozilo posebni porez se ne obračunava i ne plaća ponovno neovisno o kasnijim okolnostima.
 
Dokaz odnosno potvrdu da ne postoji obveza plaćanja, ukoliko to traži tijelo nadležno za registraciju, može se dobiti u nadležnom carinskom uredu.
Koji podatak o emisiji CO2 se koristi pri obračunu posebnog poreza na motorna vozila s tvornički ugrađenom plinskom instalacijom?
Ako motorno vozilo ima tvornički ugrađenu plinsku instalaciju, tada se pri obračunu posebnog poreza uzima emisija CO2 za UNP.
Plaća li se posebni porez na motorna vozila za motocikl ili ATV vozilo ako mu je razina emisije ispušnih plinova EURO IV ili više?

U ovom slučaju posebni porez se plaća samo kao umnožak obujma motora u kubičnim centimetrima i koeficijenta obujma motora prema Tablici 7 Uredbe. 

Plaća li se posebni porez na motorna vozila za motocikl ili ATV vozilo ako im je obujam motora u kubičnim centimetrima manji od 51 cm3?
U ovom slučaju za motocikle ili ATV vozila kojima je obujam motora u kubičnim centimetrima manji od 51 cm3 posebni porez se ne plaća. 
Plaća li se posebni porez na „plug-in“ hibridno električno motorno vozilo?

Za „plug-in“ hibridna električna vozila posebni porez se plaća, ali se iznos posebnog poreza umanjuje za postotni iznos koji odgovara dosegu vozila u potpuno električnom načinu rada. Na „plug-in“ hibridna električna vozila čiji doseg u potpuno električnom načinu rada iznosi 100 kilometara i više posebni porez se ne plaća.
 

Plaća li se posebni porez na motorna vozila na kamper vozila?
Kamper vozila su predmet oporezivanja prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila. Na njih se iznos posebnog poreza, utvrđen temeljem članka 12. Zakona, umanjuje za 85%. 
Računa li se na unos/uvoz putničkog kombija sa 7+1 ili 8+1 sjedala isto posebni porez kao na unos "običnog" osobnog vozila ili postoje neke olakšice?
Članak 12. stavak 1. Zakona propisuje način obračuna posebnog poreza na motorna vozila dok stavak 5. istog članka propisuje da se iznos posebnog poreza obračunatog na temelju stavka 1. umanjuje za 50% za motorna vozila s osam sjedala, a za 75% za motorna vozila s devet sjedala.
Plaća li se posebni porez na motorna vozila na starodobna (oldtimer) vozila?
Ukoliko se radi o motornom vozilu koje je proizvedeno prije 30 i više godina, a koje se sukladno posebnim propisima ne razvrstava u kategoriju starodobnih (oldtimer) vozila prema posebnim propisima, posebni porez se plaća u paušalnom iznosu od 2.000,00 kn. Porezna obveza se prijavljuje podnošenjem porezne prijave za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila, a utvrđuje poreznim rješenjem.  Za ovaj slučaj više informacija može se naći na linku https://carina.gov.hr/obavijest-gradjanima-i-pravnim-osobama-o-postupku-placanja-posebnog-poreza-na-motorna-vozila/4642. Napominjemo da za ta vozila, porezni obveznik može u roku od tri godine od donošenja poreznog rješenja, od carinskog ureda koji je donio porezno rješenje, zatražiti povrat plaćenog posebnog poreza ako priloži identifikacijsku ispravu o razvrstavanju vozila u jednu od kategorija oldtimer vozila koju izdaje Hrvatski oldtimer savez.
Koja motorna vozila mogu biti izuzeta od redovnog postupka utvrđivanja sukladnosti?
Ako se u RH unose/uvoze starodobna vozila ili motorna vozila u vlasništvu povratnika u RH, odnosno vozila koja radi preseljenja unose ili uvoze fizičke osobe, a koja su u njihovom vlasništvu najmanje šest mjeseci, ista su izuzeta od redovnog postupka utvrđivanja sukladnosti. Zahtjev za izuzeće potrebno je zatražiti od Državnog zavoda za mjeriteljstvo nakon čega vozilo ide na pregled prema alternativnim zahtjevima na temelju kojeg će biti izdana Potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila.