Izuzeća od plaćanja posebnog poreza

Imaju li invalidne osobe pravo na oslobođenje od plaćanja posebnog poreza na motorna vozila?

Predmet oporezivanja nisu motorna vozila posebno prilagođena za prijevoz osoba s invaliditetom odnosno posebni porez se ne plaća na motorna vozila posebno prilagođena za prijevoz osoba s invaliditetom odnosno motorna vozila prilagođena na način da u njih invalidska kolica ili drugo srodno ortopedsko pomagalo namijenjeno prijevozu i transportu (npr. posebno izrađena stolica, krevet ili ležaj) mogu ući putem rampe ili lifta i u koja je ugrađen mehanizam za njihovo pričvršćivanje radi osiguranja stabilnosti.

Za gore navedena motorna vozila nije potrebno ishođenje posebnog rješenja, odnosno takva motorna vozila se uvijek smatraju motornim vozilima koja nisu predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila.

Isto tako, motornim vozilom posebno prilagođenim za prijevoz osoba s invaliditetom smatra se i motorno vozilo za koje je rješenjem nadležnog carinskog ureda utvrđeno da ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o posebnom porezu na motorna vozila i:

1. čija se tehnička prilagodba odnosi na:

a) upravljački mehanizam koji je posebno prilagođen za upravljanje od osoba s invaliditetom od najmanje 80% tjelesnog oštećenja donjih ekstremiteta ili

b) prilagodbu mehanizma za pričvršćivanje djece s težim smetnjama u razvoju

2. čija prodajna cijena kao novog motornog vozila, odnosno čija tržišna cijena kao rabljenog motornog vozila na hrvatskom tržištu nije viša od 170.000,00 kuna, što ne uključuje vrijednost izvršenih prilagodbi (tržišnom cijenom se smatra vrijednost rabljenog motornog vozila na hrvatskom tržištu sa svim javnim davanjima, bez uključenog posebnog poreza)

3. koje se stječe najviše jednom u pet godina i

4. čija snaga motora nije veća od 110 kilovata (kW).

Rješenjem nadležnog carinskog ureda utvrđuje se da:

- motornim vozilom (koji je posebno prilagođeno za upravljanje od osoba s invaliditetom od najmanje 80% tjelesnog oštećenja donjih ekstremiteta) može upravljati osoba s invaliditetom od najmanje 80% tjelesnog oštećenja donjih ekstremiteta i na čije ime se motorno vozilo mora registrirati ili

-  motornim vozilom (čija se tehnička prilagodba odnosi na prilagodbu mehanizma za pričvršćivanje djece s težim smetnjama u razvoju) može upravljati roditelj ili skrbnik djeteta s težim smetnjama u razvoju i koje se mora registrirati na ime djeteta ili roditelja ili skrbnika djeteta s težim smetnjama u razvoju.

Kada se ne plaća posebni porez na motorna vozila na oldtimer vozila?
Članak 5 stavak 2. Zakona o posebnom porezu na motorna pored ostalog propisuje da motorna vozila proizvedena prije 30 i više godina koja su sukladno posebnim propisima razvrstana u kategoriju starodobnih (oldtimer) vozila nisu predmet oporezivanja pa prema tome niti predmet postupanja prema navedenom Zakonu i ne plaća se posebni porez. Za takvo vozilo je potrebno prilikom registracije, uz račun obvezno priložiti identifikacijsku isprava o razvrstavanju vozila u jednu od kategorija oldtimer vozila koju izdaje Hrvatski oldtimer savez.
Plaća li se posebni porez na motorna vozila kupljena u drugoj državi članici EU ako će služiti isključivo u svrhu rastavljanja u dijelove?
Na motorno vozilo koje nije u voznom stanju i koje je namijenjeno za rastavljanje i korištenje „za dijelove“ nije potrebno platiti posebni porez na motorna vozila.

Za ovakvo vozilo postoji obveza plaćanja naknade za gospodarenje otpadnim vozilima koja se u ime i za račun Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost plaća u Carinskom uredu. Detaljnije informacije se mogu naći na linku https://carina.gov.hr/propisi-i-sporazumi/trosarinsko-postupanje/dodatne-informacije-o-trosarinama-i-posebnim-porezima/posebni-porez-na-motorna-vozila-3650/naknada-za-gospodarenje-otpadnim-vozilima/3515.

Uz to napominjemo da se moguća prodaja rabljenih dijelova, obavljanje popravaka ili sl. za koju nisu ispunjeni zakonski uvjeti može smatrati obavljanjem neregistrirane djelatnosti što je kažnjivo po odredbama Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti. 
Kada „van“ vozilo s najviše jednim redom sjedala ne podliježe plaćanju posebnog poreza na motorna vozila?
Rabljeno „van“ vozilo s najviše jednim redom sjedala ne podliježe plaćanju posebnog poreza na motorna vozila, ako je za isto izdana tvornička teretna homologacija, dok u slučaju novog „van“ vozila s najviše jednim redom sjedala, treba postojati ili tvornička teretna homologacija ili atest CVH da je vozilo iz putničkog prenamijenjeno u teretno.
Podliježe li plaćanju posebnog poreza na motorna vozila kombi vozilo s dva reda sjedala i ostvaruje li pravo na odbitak pretporeza za motorna vozila?
Prema članku 5. stavku 1. t. 1. u vezi s člankom 4. stavkom 1. t. n) Zakona o posebnom porezu na motorna vozila dostavna „van“ vozila pod kojima se smatraju motorna vozila izvedena iz karoserije osobnih automobila s najviše jednim redom sjedala ili motorna vozila izvedena iz karoserije kombi vozila s najviše dva reda sjedala koja se kod nadležnog tijela registriraju kao teretna vozila nisu predmet oporezivanja.

Kombi vozila koja ispunjavaju uvjete propisane člankom 4. stavkom 1. točka n) Zakona i člankom 4. Pravilnika, izuzeta su od plaćanja posebnog poreza na motorna vozila.

Za takvo rabljeno vozilo su trgovac rabljenim motornim vozilima, registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima i stjecatelj koji ga unosi/uvozi direktno iz inozemstva za vlastite potrebe, obvezni ishoditi mišljenje nadležnog carinskog ureda o poreznom statusu vozila, dok su za takvo novo vozilo trgovac (novim motornim vozilima) i stjecatelj koji ga unosi/uvozi direktno iz inozemstva za vlastite potrebe, obvezni ishoditi obavijest Carinske uprave, Središnjeg ureda.

Carinska uprava nadležna je za utvrđivanje predmeta oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila i za razvrstavanje motornih vozila u tarifnu oznaku kombinirane nomenklature u skladu s carinskim propisima i temeljnim pravilima koja vrijede za razvrstavanje dobara po carinskoj tarifi, dok je Porezna uprava nadležna za utvrđivanje prava na odbitak pretporeza za motorna vozila pa po tom pitanju treba kontaktirati Poreznu upravu.

Kada se „pick-up“ vozilo ne smatra predmetom oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila sukladno čl. 5. st. 1. t. 3. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila?
Sukladno članku 5. stavku 1. točki 3. Zakona, posebni porez se plaća na „pick-up“ vozila s dvostrukom kabinom neovisno o njihovom razvrstavanju u kombiniranoj nomenklaturi.  Predmet oporezivanja nisu „pick-up“ vozila s jednostrukom kabinom te „pick-up“ vozila s dvoja ili četvora vrata pri čemu se stražnja dvoja vrata otvaraju prema van bez B stupa i jednim redom sjedala iza kojega se nalazi klupa za sjedenje ili pomoćna sjedala (produžena kabina).