Prijava maloprodajne cijene duhanskih prerađevina

Tko je u obvezi prijaviti maloprodajnu cijenu duhanskih prerađevina koje se namjeravaju puštati u potrošnju u Republici Hrvatskoj?
Maloprodajnu cijenu za svaku marku duhanskih prerađevina koje se puštaju u potrošnju u Republici Hrvatskoj mogu prijaviti:
 
-proizvođači duhanskih prerađevina sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,
-proizvođači duhanskih prerađevina sa sjedištem u drugoj državi članici. Isti  mogu pisanim ovlaštenjem (punomoć) prenijeti pravo na utvrđivanje, odnosno prijavljivanje maloprodajne cijene za svaku marku duhanskih prerađevina svojem predstavniku ili ovlaštenom posredniku u Republici Hrvatskoj koji ima odobrenje nadležnog carinskog ureda da može kao ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani primatelj ili povremeno registrirani primatelj primati duhanske prerađevine u sustavu odgode plaćanja trošarine iz druge države članice,
-uvoznici duhanskih prerađevina ako imaju pisano ovlaštenje (punomoć) nositelja prava intelektualnog vlasništva na žig duhanskih prerađevina sa sjedištem u trećoj državi ili trećem teritoriju o prijenosu prava na utvrđivanje, odnosno prijavljivanje maloprodajne cijene za svaku marku duhanskih prerađevina.
Na koji način se podnosi prijava maloprodajne cijene duhanskih prerađevina?
Prijava maloprodajne cijene duhanskih prerađevina podnosi se putem obrasca P-MPC – Podaci o prijavljenim maloprodajnim cijenama za marku duhanskih prerađevina koji je tiskan u Prilogu 47 Pravilnika o trošarinama i to isključivo elektroničkim putem, korištenjem elektroničkog servisa Carinske uprave e-Carina, aplikativnog podsustava e-Trošarine. Iznimno, a sukladno članku 4., stavak 3. Pravilnika o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka, osim uporabom sustava elektroničke razmjene podataka Obrazac P-MPC može se podnijeti i pisano ako se primjenjuje rok od 2 dana za prijavu povećanja maloprodajne cijene na cigarete.
U kojem se roku moraju prijaviti maloprodane cijene duhanskih prerađevina?
Ovlaštene osobe prijavljuju maloprodajnu cijenu za svaku marku duhanskih prerađevina Središnjem uredu Carinske uprave 15 dana prije puštanja duhanskih prerađevina u potrošnju prema tako utvrđenim cijenama odnosno 2 dana kada se prijavljuje povećanje maloprodajne cijene na cigarete od dana stupanja na snagu uredbe kojom se povećava visina trošarine na cigarete. Obrazac P-MPC koji se podnosi u slučaju primjene roka od dva dana za prijavu povećanja maloprodajne cijene na cigarete, podnosi se najkasnije do kraja uredovnog radnog vremena Središnjeg ureda Carinske uprave na dan isteka navedenog roka.