Povrat trošarine na duhanske prerađevine

Postoji li mogućnost povrata plaćene trošarine za duhanske prerađevine koje su postale neupotrebljive?
Sukladno članku 82. Zakona o trošarinama povrat plaćene trošarine može se odobriti za duhanske prerađevine koje su postale neupotrebljive zbog izmjena posebnih propisa kojima se uređuje postupanje s duhanskim prerađevinama u prometu i koje su uništene pod carinskim nadzorom. Rješenje kojim se odlučuje o povratu plaćene trošarine i uništenju neupotrebljivih duhanskih prerađevina pod carinskim nadzorom donosi carinski ured nadležan prema sjedištu podnositelja zahtjeva na temelju pisanog zahtjeva koji se podnosi u dva primjerka.
 
Međutim, povrat plaćene trošarine neće se izvršiti ako osoba na koju glasi rješenje ima nenamirenih javnih davanja uključujući i novčane kazne izrečene pravomoćnim i izvršnim rješenjem o prekršaju iz nadležnosti poreznog tijela. Za povrat i dospjeli dug će se u tom slučaju izvršiti prijeboj po službenoj dužnosti.