Motorna vozila

PREDMET OPOREZIVANJA

Predmet oporezivanja propisan je člankom 5. stavkom 1. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila („Narodne novine“, br. 15/2013, 108/2013, 115/2016, 127/2017 i 121/2019), a to su motorna vozila na koje nije obračunat i plaćen posebni porez u Republici Hrvatskoj koja se registriraju sukladno posebnim propisima:

1. osobni automobili i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba, uključujući motorna vozila tipa karavan, kombi i trkaće automobile iz tarifnih oznaka KN: 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 i 8703 90, osim sanitetskih vozila, dostavnih »van« vozila i vozila posebno prilagođenih za prijevoz osoba s invaliditetom,

2. motocikli (uključujući i mopede), bicikli i slična vozila s pomoćnim motorom, sa ili bez bočne prikolice iz tarifnih oznaka KN: 8711 20, 8711 30, 8711 40, 8711 50 i 8711 90,

3. »pick-up« vozila s dvostrukom kabinom, neovisno o njihovom razvrstavanju u kombiniranoj nomenklaturi,

4. »ATV« vozila, neovisno o njihovom razvrstavanju u kombiniranoj nomenklaturi,

5. druga motorna vozila prenamijenjena u motorna vozila iz točke 1., 2., 3. i 4. ovoga stavka.

Motorna vozila koja se isključivo pokreću na električni pogon, motorna vozila čija je emisija ugljičnog dioksida (CO2) 0 grama po kilometru te motorna vozila proizvedena prije 30 i više godina koja su sukladno posebnim propisima razvrstana u kategoriju starodobnih (oldtimer) vozila nisu predmet oporezivanja.
 
 
VISINA POSEBNOG POREZA

I. Članak 12. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila i članak 2. Uredbe o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila („Narodne novine“, broj 156/2022)
 
A) Članak 2. stavak 1. Uredbe (osobni automobili i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba prvi puta registrirana do 31. prosinca 2020.)

Posebni porez na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točaka 1. i 3. Zakona te druga motorna vozila prenamijenjena u takva motorna vozila plaća se prema prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida (CO2) ovisno o vrsti goriva koje vozilo koristi za pogon i prodajnoj cijeni motornog vozila prema izrazu PP = (VN + PC) + (ON + EN), u kojem je: 

PP - posebni porez u eurima

VN - vrijednosna naknada u eurima

PC - naknada koja se utvrđuje na način da se od prodajne cijene motornog vozila oduzme najniži iznos za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 1 i tako dobiveni iznos pomnoži s postotkom utvrđenim za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 1

ON - osnovna naknada u eurima prema Tablici 2 ili Tablici 3

EN - naknada koja se utvrđuje na način da se od iznosa prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2) motornog vozila oduzme najniži iznos za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 2 ili Tablici 3 i tako dobiveni iznos pomnoži s pripadajućim iznosom u eurima za jedan g/km CO2.


Za »plug-in« hibridna električna vozila iznos posebnog poreza utvrđen na temelju ovoga članka se umanjuje za postotni iznos koji odgovara dosegu vozila u potpuno električnom načinu rada.

Za motorna vozila s devet sjedala iznos posebnog poreza utvrđen na temelju ovoga članka se umanjuje za 75%, a za motorna vozila s osam sjedala iznos posebnog poreza utvrđen na temelju ovoga članka se umanjuje za 50%.

Za kamper vozila iznos posebnog poreza utvrđen na temelju ovoga članka se umanjuje za 85%.

 
TABLICA 1 - prodajna cijena
  Prodajna cijena motornog vozila u EUR VN u EUR %
prva skupina 0,00 - 13.272,28 0  
druga skupina 13.272,29 - 19.908,42 0  
treća skupina 19.908,43 - 26.544,56 265,45 3,00
četvrta skupina 26.544,57 - 33.180,70 464,53 5,00
peta skupina 33.180,71 - 39.816,84 796,34 7,00
šesta skupina 39.816,85 - 46.452,98 1.260,87 9,00
sedma skupina 46.452,99 - 53.089,12 1.858,12 11,00
osma skupina 53.089,13 - 59.725,26 2.588,10 13,00
deveta skupina 59.725,27 - 66.361,40 3.450,79 14,00
deseta skupina 66.361,41 - 72.997,54 4.379,85 15,00
jedanaesta skupina 72.997,55 - 79.633,69 5.375,27 16,00
dvanaesta skupina 79.633,70 - 6.437,05 17,00
 


TABLICA 2 - dizelsko gorivo
  Emisija CO2 (g/km) ON u EUR Iznos u EUR za 1
g /km CO2
prva skupina 70 do 85 24,55 7,30
druga skupina 85 do 120 134,05 23,23
treća skupina 120 do 140 947,10 152,63
četvrta skupina 140 do 170 3.999,70 165,90
peta skupina 170 do 200 8.976,70 179,18
šesta skupina 200 do  14.352,10 192,45
 


TABLICA 3 - benzin, ukapljeni naftni plin, prirodni plin i druga goriva osim dizelskog
  Emisija CO2 (g/km) ON u EUR Iznos u EUR za 1
g /km CO2
prva skupina 75 do 90 12,61 4,65
druga skupina 90 do 120 82,36 17,92
treća skupina 120 do 140 619,96 59,73
četvrta skupina 140 do 170 1.814,56 92,91
peta skupina 170 do 200 4.601,86 159,27
šesta skupina 200 do    9.379,96 172,54


B) Članak 2. stavak 2. Uredbe (osobni automobili i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba prvi puta registrirana od 1. siječnja 2021.)

Posebni porez na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točaka 1. i 3. Zakona te druga motorna vozila prenamijenjena u takva motorna vozila plaća se prema prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida (CO2) ovisno o vrsti goriva koje vozilo koristi za pogon i prodajnoj cijeni motornog vozila prema izrazu PP = (VN + PC) + (ON + EN), u kojem je: 

PP - posebni porez u eurima

VN - vrijednosna naknada u eurima

PC - naknada koja se utvrđuje na način da se od prodajne cijene motornog vozila oduzme najniži iznos za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 4 i tako dobiveni iznos pomnoži s postotkom utvrđenim za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 4

ON - osnovna naknada u eurima prema Tablici 5 ili Tablici 6

EN - naknada koja se utvrđuje na način da se od iznosa prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2) motornog vozila oduzme najniži iznos za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 5 ili Tablici 6 i tako dobiveni iznos pomnoži s pripadajućim iznosom u eurima za jedan g/km CO2.


Za »plug-in« hibridna električna vozila iznos posebnog poreza utvrđen na temelju ovoga članka se umanjuje za postotni iznos koji odgovara dosegu vozila u potpuno električnom načinu rada.

Za motorna vozila s devet sjedala iznos posebnog poreza utvrđen na temelju ovoga članka se umanjuje za 75%, a za motorna vozila s osam sjedala iznos posebnog poreza utvrđen na temelju ovoga članka se umanjuje za 50%.

Za kamper vozila iznos posebnog poreza utvrđen na temelju ovoga članka se umanjuje za 85%.

 
TABLICA 4 - prodajna cijena
  Prodajna cijena motornog vozila u EUR VN u EUR %
prva skupina 0,00 - 13.272,28 0  
druga skupina 13.272,29 - 19.908,42 0  
treća skupina 19.908,43 - 26.544,56 0  
četvrta skupina 26.544,57 - 33.180,70 398,17 3,00
peta skupina 33.180,71- 39.816,84 597,25 5,00
šesta skupina 39.816,85 - 46.452,98 929,06 7,00
sedma skupina 46.452,99 - 53.089,12 1.393,59 9,00
osma skupina 53.089,13 - 59.725,26 1.990,84 11,00
deveta skupina 59.725,27 - 66.361,40 2.720,82 13,00
deseta skupina 66.361,41 - 72.997,54 3.583,51 15,00
jedanaesta skupina 72.997,55 - 79.633,69 4.578,93 16,00
dvanaesta skupina 79.633,70 - 5.640,71 17,00
 

TABLICA 5 - dizelsko gorivo
  Emisija CO2 (g/km) ON u EUR Iznos u EUR za 1
g /km CO2
prva skupina 95 do 125 11,28 13,94
druga skupina 125 do 155 429,48 24,55
treća skupina 155 do 190 1.165,98 146,00
četvrta skupina 190 do 215 6.275,98 165,90
peta skupina 215 do 255 10.423,48 179,18
šesta skupina 255 do 17.590,68 205,72

 

TABLICA 6 - benzin, ukapljeni naftni plin, prirodni plin i druga goriva osim dizelskog
  Emisija CO2 (g/km) ON u EUR Iznos u EUR za 1
g /km CO2
prva skupina 95 do 125 3,32 5,97
druga skupina 125 do 155 182,42 18,58
treća skupina 155 do 175 739,82 73,66
četvrta skupina 175 do 200 2.213,02 96,22
peta skupina 200 do 240 4.618,52 129,40
šesta skupina 240 do 9.794,52 218,99
 
 
 
C) Članak 2. stavak 2. Uredbe (»pick-up« vozila s dvostrukom kabinom iz tarifne oznake KN 8704)

Posebni porez na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona te druga motorna vozila prenamijenjena u motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, a koja se razvrstavaju u tarifnu oznaku KN 8704 (»pick-up« vozila s dvostrukom kabinom - ako je maksimalna unutarnja dužina prostora za prijevoz dobara, mjerena na podu, veća od 50% dužine međuosovinskog razmaka vozila ili ako vozilo ima više od dvije osovine), posebni porez se plaća prema izrazu PP = (S x KS), u kojem je:

PP - posebni porez u eurima

S - snaga motora u kilovatima (kW)

KS - koeficijent snage motora u iznosu od 29,86 eura.

 
D) Članak 12. stavak 8. Zakona (oldtimer vozila)

Na sva motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točaka 1. i 3. ovoga Zakona te druga motorna vozila prenamijenjena u takva motorna vozila koja su proizvedena prije 30 i više godina, a koja sukladno posebnim propisima nisu razvrstana u kategoriju starodobnih (oldtimer) vozila, posebni porez se plaća u paušalnom iznosu od 265,45 eura.II. Članak 13. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila i članak 3. Uredbe o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila

A) Članak 3. stavak 1. Uredbe (motocikli i »ATV« vozila)

Posebni porez na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točaka 2. i 4. ovoga Zakona te druga motorna vozila prenamijenjena u takva motorna vozila plaća se prema izrazu PP = (O x KO), u kojem je:
 
PP - posebni porez u eurima
 
O - obujam motora u kubičnim centimetrima (cm³) prema Tablici 7
 
KO - koeficijent obujma motora prema Tablici 4 koji se uvećava ovisno o razini emisije ispušnih plinova na način da se za razinu emisije ispušnih plinova: EURO III uvećava za 0,66, EURO II uvećava za 1,33 i EURO I uvećava za 1,99.
 

TABLICA 7 - obujam motora
Obujam motora u kubičnim centimetrima KO
51 do 125 0,53
126 do 300 0,80
301 do 700 0,93
701 do 1.000 1,06
1.001 do 1,33
 

B) Članak 13. stavak 2. Zakona (oldtimer vozila)

Na sva motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točaka 2. i 4. ovoga Zakona te druga motorna vozila prenamijenjena u takva motorna vozila koja su proizvedena prije 30 i više godina, a koja sukladno posebnim propisima nisu razvrstana u kategoriju starodobnih (oldtimer) vozila, posebni porez se plaća u paušalnom iznosu od 265,45 eura.