Kava i bezalkoholna pića

PREDMET OPOREZIVANJA
 
Predmeti oporezivanja propisani su člankom 4.  Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića („Narodne novine“, br. 72/13, 121/19 i 22/20), a to su kava i bezalkoholna pića koji se stavljaju na tržište Republike Hrvatske.
 
KAVA 

Članak 4. stavak 2. Zakona - u smislu Zakona kavom se smatraju sljedeći proizvodi:
 
1. pržena kava iz tarifne oznake KN 0901 21 i KN 0901 22
 
2. ekstrakti, esencije i koncentrati od kave iz tarifne oznake KN 2101 11
 
3. pripravci na osnovi ekstrakata, esencija ili koncentrata ili na osnovi kave iz tarifne oznake KN 2101 12
 
4. nadomjesci kave što sadrže kavu iz tarifne oznake KN 0901 90 90.
 
BEZALKOHOLNA PIĆA

Članak 4. stavak 3. Zakona - u smislu Zakona bezalkoholnim pićima smatraju se proizvodi navedeni u točkama 1. - 3. ovoga stavka, osim proizvoda koji se sukladno posebnim propisima smatraju hranom za posebne prehrambene potrebe ili dodacima prehrani:
 
1. pića iz tarifnih oznaka KN 2009 i 2202 te ostala pića s udjelom alkohola ne većim od 1,2 % iz tarifne oznake KN 2204, 2205, 2206 i 2208, osim pića koja su mješavina piva i bezalkoholnih pića iz tarifne oznake KN 2206 s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 0,5 % vol
 
2. sirupi i koncentrati namijenjeni za pripremu bezalkoholnih pića, neovisno o njihovu razvrstavanju u Kombiniranu nomenklaturu
 
3. prašci i granule namijenjeni za pripremu bezalkoholnih pića, neovisno o njihovu razvrstavanju u Kombiniranu nomenklaturu.
 
VISINA POSEBNOG POREZA
 
Posebni porez na kavu
 
Posebni porez na predmete oporezivanja iz članka 4. stavka 2. točaka 1. i 2. Zakona plaća se prema netomasi kave i iznosi:
 
  Predmet oporezivanja Iznos u EUR/kg kave
1. pržena kava 0,80
2. ekstrakti, esencije i koncentrati od kave 2,65
 
 
Posebni porez na predmete oporezivanja iz članka 4. stavka 2. točaka 3. i 4. Zakona plaća se prema netomasi kave sadržane u gotovom proizvodu i iznosi:
 
  Predmet oporezivanja Iznos u EUR/kg kave sadržane u gotovom proizvodu
1. pripravci na osnovi kave 0,80
2. pripravci na osnovi ekstrakata, esencija i koncentrata od kave 2,65
3. nadomjesci kave što sadrže kavu 0,80
 
 
Posebni porez na bezalkoholna pića
 
Posebni porez na predmete oporezivanja iz članka 4. stavka 3. Zakona plaća se prema volumenu izraženom u hektolitru bezalkoholnog pića te prema sadržaju šećera, metil-ksantina i taurina.
Sadržaj šećera, metil-ksantina i taurina utvrđuje se sukladno podacima označenim na pretpakovini ili etiketi koja je na nju pričvršćena prema propisima o informiranju potrošača o hrani ili prema pratećem dokumentu na kojem se taj podatak nalazi te analitičkim postupkom u neovisnom akreditiranom laboratoriju.
 
Posebni porez na bezalkoholna pića prema volumenu
 
Posebni porez na predmete oporezivanja iz članka 4. stavka 3. Zakona plaća se prema volumenu izraženom u hektolitru bezalkoholnog pića, i to:
1. na predmete oporezivanja iz članka 4. stavka 3. točaka 1. i 3. Zakona u iznosu od 2,65 eura/hektolitar i
2. na predmete oporezivanja iz članka 4. stavka 3. točke 2. Zakona u iznosu od 18,58 eura/hektolitar.
 
Posebni porez na bezalkoholna pića prema sadržaju šećera
 
Posebni porez na predmete oporezivanja iz članka 4. stavka 3. točaka 1. i 3. Zakona plaća se prema sadržaju šećera, ako predmeti oporezivanja ne sadrže metil-ksantine ili taurin i iznosi:
 
Predmeti oporezivanja iz članka 4. stavka 3. točaka 1. i 3. Zakona koji ne sadrže metil-ksantine ili taurin Sadržaj šećera u g/100 ml
bezalkoholnog pića
Iznos u EUR/hl
bezalkoholnog pića prema sadržaju šećera
prva skupina do 2 0,00
druga skupina 2,001-5 1,33
treća skupina 5,001-8 3,98
četvrta skupina 8,001- 7,96
 
 
Posebni porez na predmete oporezivanja iz članka 4. stavka 3. točke 2. Zakona plaća se prema sadržaju šećera, ako predmeti oporezivanja ne sadrže metil-ksantine ili taurin i iznosi:
 
Predmeti oporezivanja iz članka 4. stavka 3. točke 2. Zakona koji ne sadrže metil-ksantine ili taurin Sadržaj šećera u
g/100 ml sirupa ili koncentrata
Iznos u EUR/hl sirupa ili koncentrata
prema sadržaju šećera
prva skupina do 14 0,00
druga skupina 14,001-35 9,29
treća skupina 35,001-56 27,87
četvrta skupina 56,001- 55,74
 
 
Posebni porez na bezalkoholna pića prema sadržaju taurina
 
Posebni porez na predmete oporezivanja iz članka 4. stavka 3. točaka 1. i 3. Zakona koji sadrže taurin plaća se prema sadržaju taurina i iznosi 26,54 eura/hl bezalkoholnog pića.
 
Posebni porez na predmete oporezivanja iz članka 4. stavka 3. točke 2. Zakona koji sadrže taurin plaća se prema sadržaju taurina i iznosi 185,81 euro/hl sirupa ili koncentrata.
 
Posebni porez na bezalkoholna pića prema sadržaju metil-ksantina
 
Posebni porez na predmete oporezivanja iz članka 4. stavka 3. točaka 1. i 3. Zakona koji sadrže metil-ksantine, a ne sadrže taurin plaća se prema sadržaju metil-ksantina i iznosi 10,62 eura/hl bezalkoholnog pića. Na predmete oporezivanja čiji je sadržaj metil-ksantina manji od 15 mg/100 ml proizvoda posebni porez se plaća prema sadržaju šećera.
 
Posebni porez na predmete oporezivanja iz članka 4. stavka 3. točke 2. Zakona koji sadrže metil-ksantine, a ne sadrže taurin plaća se prema sadržaju metil-ksantina i iznosi 74,32 eura/hl sirupa ili koncentrata. Na predmete oporezivanja čiji je sadržaj metil-ksantina manji od 15 mg/100 ml proizvoda u odgovarajućem omjeru razrijeđenog bezalkoholnog pića posebni porez plaća se prema sadržaju šećera.
 
Iznos posebnog poreza utvrđen na temelju sadržaja šećera koji se umanjuje
 
Za voćne nektare i pića iz tarifne oznake KN 2009 koji sadrže dodane šećere iznos posebnog poreza utvrđen na temelju sadržaja šećera umanjuje se za postotni iznos udjela voća koji je sadržan u voćnom nektaru ili piću iz tarifne oznake KN 2009.
 
Iznimke od oporezivanja na bezalkoholna pića
 
Posebni porez ne plaća se na bezalkoholna pića:
1. koja sadrže proizvode iz tarifne oznake KN 0401 do 0404, a ne sadrže metil-ksantine ili taurin
2. iz tarifne oznake KN 2009 i 2202 sa 100-postotnim udjelom voća i/ili povrća, a koja ne sadrže dodane šećere, tvari za zaslađivanje i sladila.
 
        Utvrđivanje volumena predmeta oporezivanja koji se dobiva iz prašaka i granula
 
Volumen predmeta oporezivanja iz članka 4. stavka 3. točke 3. Zakona koji se dobiva iz prašaka i granula namijenjenih za pripremu bezalkoholnih pića utvrđuje se prema volumenu pripremljenog proizvoda sukladno podacima označenim na pretpakovini ili etiketi koja je na nju pričvršćena prema propisima o informiranju potrošača o hrani ili prema pratećem dokumentu na kojem se taj podatak nalazi.

Izračun posebnog poreza na bezalkoholna pića možete pronaći na ovom linku.