Energenti i električna energija

ENERGENTI I ELEKTRIČNA ENERGIJA
Predmet oporezivanja
Članak 96. stavak 6. Zakona o trošarinama,
NN 106/18
Visina trošarine Provedbeni propis *
Olovni motorni benzin iz tarifnih oznaka
KN 2710 11 51 i 2710 11 59
4.500,00 kn/1000 l Uredba o visini trošarina na energente i električnu energiju, NN 148/20
Bezolovni motorni benzin iz tarifnih oznaka
KN 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49
3.860,00 kn/1000 l Uredba o visini trošarina na energente i električnu energiju, NN 148/20
Motorni benzin za zrakoplove iz tarifnih oznaka
KN 2710 11 31 i 2710 11 70
4.500,00 kn/1000 l Uredba o visini trošarina na energente i električnu energiju, NN 148/20
Dizelsko gorivo iz tarifnih oznaka
KN 2710 19 41 - 2710 19 49
3.060,00 kn/1000 l Uredba o visini trošarina na energente i električnu energiju, NN 148/20
Lož ulje iz tarifnih oznaka
KN 2710 19 41 - 2710 19 49
423,00 kn/1000 l Uredba o visini trošarina na energente i električnu energiju, NN 148/20
Plavi dizel iz tarifnih oznaka
KN 2710 19 41 - 2710 19 49
0,00 kn Uredba o visini trošarina na energente i električnu energiju, NN 148/20
Kerozin – petrolej iz tarifnih oznaka KN 2710 19 21 i 2710 19 25
- za pogon 2.660,00 kn/1000 l Uredba o visini trošarina na energente i električnu energiju, NN 148/20
- za grijanje 1.752,00 kn/1000 l Uredba o visini trošarina na energente i električnu energiju, NN 148/20
UNP – ukapljeni naftni plin iz tarifnih oznaka KN 2711 12 11 do 2711 19 00
- za pogon 100,00 kn/1000 kg Uredba o visini trošarina na energente i električnu energiju, NN 148/20
- za grijanje 100,00 kn/1000 kg Uredba o visini trošarina na energente i električnu energiju, NN 148/20
Teško loživo ulje iz tarifnih oznaka
KN 2710 19 61 - 2710 19 69
160,00 kn/1000 kg Uredba o visini trošarina na energente i električnu energiju, NN 148/20
Prirodni plin iz tarifnih oznaka KN 2711 11 00, 2711 21 00 i plinovi iz tarifne oznake KN 2711 29 00
- za pogon 0,00 kn/MWh Uredba o visini trošarina na energente i električnu energiju, NN 148/20
- za grijanje za poslovnu uporabu 4,05 kn/MWh Uredba o visini trošarina na energente i električnu energiju, NN 148/20
- za grijanje za neposlovnu uporabu 8,10 kn/MWh Uredba o visini trošarina na energente i električnu energiju, NN 148/20
Kruta goriva iz tarifnih oznaka KN 2701, 2702 i 2704
- za poslovnu uporabu 2,30 kn/GJ Uredba o visini trošarina na energente i električnu energiju, NN 148/20
- za neposlovnu uporabu 2,30 kn/GJ Uredba o visini trošarina na energente i električnu energiju, NN 148/20
Električna energija iz tarifne oznake KN 2716
- za poslovnu uporabu 3,75 kn/MWh Uredba o visini trošarina na energente i električnu energiju, NN 148/20
- za neposlovnu uporabu 7,50 kn/MWh Uredba o visini trošarina na energente i električnu energiju, NN 148/20
Biogoriva iz članka 96. stavka 6. točke 13. Zakona o trošarinama 0,00 kn Uredba o visini trošarina na energente i električnu energiju, NN 148/20


Trošarinska osnovica:
  • za energente je 1000 kilograma neto mase, 1000 litara pri osnovnim uvjetima temperature energenta od +15 stupnjeva C, Gigajoul bruto toplinske vrijednosti
  • za električnu energiju i prirodni plin je količina električne energije, odnosno prirodnog plina mjerena u megavatsatima

Izračun trošarine na energente i električnu energiju možete pronaći na ovom linku.
 

Povratne informacije o kvaliteti informacije:

Ostavite komentar i ispunite anketu