Energenti i električna energija

ENERGENTI I ELEKTRIČNA ENERGIJA
Predmet oporezivanja
Članak 96. stavak 6. Zakona o trošarinama,
NN 106/18, 121/19 i 144/21
Visina trošarine Provedbeni propis *
Olovni motorni benzin iz tarifnih oznaka
KN 2710 11 51 i 2710 11 59
597,25 EUR/1000 l Uredba o visini trošarina na energente i električnu energiju, NN 156/22
Bezolovni motorni benzin iz tarifnih oznaka
KN 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49
512,31 EUR/1000 l Uredba o visini trošarina na energente i električnu energiju, NN 156/22
Motorni benzin za zrakoplove iz tarifnih oznaka
KN 2710 11 31 i 2710 11 70
597,25 EUR/1000 l Uredba o visini trošarina na energente i električnu energiju, NN 156/22
Dizelsko gorivo iz tarifnih oznaka
KN 2710 19 41 - 2710 19 49
406,13 EUR/1000 l Uredba o visini trošarina na energente i električnu energiju, NN 156/22
Loživo ulje iz tarifnih oznaka
KN 2710 19 41 - 2710 19 49
56,14 EUR/1000 l Uredba o visini trošarina na energente i električnu energiju, NN 156/22
Plavi dizel iz tarifnih oznaka
KN 2710 19 41 - 2710 19 49
0,00 EUR/1000 l Uredba o visini trošarina na energente i električnu energiju, NN 156/22
Kerozin - petrolej iz tarifnih oznaka KN 2710 19 21 i 2710 19 25
- za pogon 353,04 EUR/1000 l Uredba o visini trošarina na energente i električnu energiju, NN 156/22
- za grijanje 232,53 EUR/1000 l Uredba o visini trošarina na energente i električnu energiju, NN 156/22
UNP - ukapljeni naftni plin iz tarifnih oznaka KN 2711 12 11 do 2711 19 00
- za pogon 13,27 EUR/1000 kg Uredba o visini trošarina na energente i električnu energiju, NN 156/22
- za grijanje 13,27 EUR/1000 kg Uredba o visini trošarina na energente i električnu energiju, NN 156/22
Teško loživo ulje iz tarifnih oznaka
KN 2710 19 61 - 2710 19 69
21,24 EUR/1000 kg Uredba o visini trošarina na energente i električnu energiju, NN 156/22
Prirodni plin iz tarifnih oznaka KN 2711 11 00, 2711 21 00 i plinovi iz tarifne oznake KN 2711 29 00
- za pogon 0,00 EUR/MWh Uredba o visini trošarina na energente i električnu energiju, NN 156/22
- za grijanje za poslovnu uporabu 0,54 EUR/MWh Uredba o visini trošarina na energente i električnu energiju, NN 156/22
- za grijanje za neposlovnu uporabu 1,08/MWh Uredba o visini trošarina na energente i električnu energiju, NN 156/22
Kruta goriva iz tarifnih oznaka KN 2701, 2702 i 2704
- za poslovnu uporabu 0,31 EUR/GJ Uredba o visini trošarina na energente i električnu energiju, NN 156/22
- za neposlovnu uporabu 0,31 EUR/GJ Uredba o visini trošarina na energente i električnu energiju, NN 156/22
Električna energija iz tarifne oznake KN 2716
- za poslovnu uporabu 0,50 EUR/MWh Uredba o visini trošarina na energente i električnu energiju, NN 156/22
- za neposlovnu uporabu 1,00 EUR/MWh Uredba o visini trošarina na energente i električnu energiju, NN 156/22
Biogoriva iz članka 96. stavka 6. točke 13. Zakona o trošarinama 0,00 EUR Uredba o visini trošarina na energente i električnu energiju, NN 156/22


Trošarinska osnovica:
  • za energente je 1000 kilograma neto mase, 1000 litara pri osnovnim uvjetima temperature energenta od +15 stupnjeva C, Gigajoul bruto toplinske vrijednosti
  • za električnu energiju i prirodni plin je količina električne energije, odnosno prirodnog plina mjerena u megavatsatima

Izračun trošarine na energente i električnu energiju možete pronaći na ovom linku.
 

Povratne informacije o kvaliteti informacije:

Ostavite komentar i ispunite anketu