Motorna vozila

PREDMET OPOREZIVANJA

Predmet oporezivanja propisan je člankom 5. stavkom 1. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila („Narodne novine“, br. 15/2013, 108/2013, 115/2016, 127/2017 i 121/2019), a to su motorna vozila na koje nije obračunat i plaćen posebni porez u Republici Hrvatskoj koja se registriraju sukladno posebnim propisima:

1. osobni automobili i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba, uključujući motorna vozila tipa karavan, kombi i trkaće automobile iz tarifnih oznaka KN: 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 i 8703 90, osim sanitetskih vozila, dostavnih »van« vozila i vozila posebno prilagođenih za prijevoz osoba s invaliditetom,

2. motocikli (uključujući i mopede), bicikli i slična vozila s pomoćnim motorom, sa ili bez bočne prikolice iz tarifnih oznaka KN: 8711 20, 8711 30, 8711 40, 8711 50 i 8711 90,

3. »pick-up« vozila s dvostrukom kabinom, neovisno o njihovom razvrstavanju u kombiniranoj nomenklaturi,

4. »ATV« vozila, neovisno o njihovom razvrstavanju u kombiniranoj nomenklaturi,

5. druga motorna vozila prenamijenjena u motorna vozila iz točke 1., 2., 3. i 4. ovoga stavka.

Motorna vozila koja se isključivo pokreću na električni pogon, motorna vozila čija je emisija ugljičnog dioksida (CO2) 0 grama po kilometru te motorna vozila proizvedena prije 30 i više godina koja su sukladno posebnim propisima razvrstana u kategoriju starodobnih (oldtimer) vozila nisu predmet oporezivanja.
 
 
VISINA POSEBNOG POREZA

I. Članak 12. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila i članak 2. Uredbe o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila („Narodne novine“, broj 148/2020)
 
A) Članak 2. stavak 1. Uredbe (osobni automobili i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba prvi puta registrirana do 31. prosinca 2020.)

Posebni porez na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točaka 1. i 3. Zakona te druga motorna vozila prenamijenjena u takva motorna vozila plaća se prema prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida (CO2) ovisno o vrsti goriva koje vozilo koristi za pogon i prodajnoj cijeni motornog vozila prema izrazu PP = (VN + PC) + (ON + EN), u kojem je: 

PP – posebni porez u kunama

VN – vrijednosna naknada u kunama

PC – naknada koja se utvrđuje na način da se od prodajne cijene motornog vozila oduzme najniži iznos za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 1 i tako dobiveni iznos pomnoži s postotkom utvrđenim za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 1

ON – osnovna naknada u kunama prema Tablici 2 ili Tablici 3

EN – naknada koja se utvrđuje na način da se od iznosa prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2) motornog vozila oduzme najniži iznos za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 2 ili Tablici 3 i tako dobiveni iznos pomnoži s pripadajućim iznosom u kunama za jedan g/km CO2.


Za »plug-in« hibridna električna vozila iznos posebnog poreza utvrđen na temelju ovoga članka se umanjuje za postotni iznos koji odgovara dosegu vozila u potpuno električnom načinu rada.

Za motorna vozila s devet sjedala iznos posebnog poreza utvrđen na temelju ovoga članka se umanjuje za 75%, a za motorna vozila s osam sjedala iznos posebnog poreza utvrđen na temelju ovoga članka se umanjuje za 50%.

Za kamper vozila iznos posebnog poreza utvrđen na temelju ovoga članka se umanjuje za 85%.

 
TABLICA 1 – prodajna cijena
 
  Prodajna cijena motornog vozila u kn VN u kn %
prva skupina 0,00 100.000,00 0 0
druga skupina 100.000,01 150.000,00 0 0
treća skupina 150.000,01 200.000,00 2.000 3,0
četvrta skupina 200.000,01 250.000,00 3.500 5,0
peta skupina 250.000,01 300.000,00 6.000 7,0
šesta skupina 300.000,01 350.000,00 9.500 9,0
sedma skupina 350.000,01 400.000,00 14.000 11,0
osma skupina 400.000,01 450.000,00 19.500 13,0
deveta skupina 450.000,01 500.000,00 26.000 14,0
deseta skupina 500.000,01 550.000,00 33.000 15,0
jedanaesta skupina 550.000,01 600.000,00 40.500 16,0
dvanaesta skupina 600.000,01   48.500 17,0
 

TABLICA 2 – dizelsko gorivo
 
  Emisija CO2 (g/km) ON u kn Iznos u kn za 1
g /km CO2
prva skupina 70 do 85 185 55
druga skupina 85 do 120 1.010 175
treća skupina 120 do 140 7.135 1.150
četvrta skupina 140 do 170 30.135 1.250
peta skupina 170 do 200 67.635 1.350
šesta skupina 200 do   108.135 1.450


 TABLICA 3 – benzin, ukapljeni naftni plin, prirodni plin i druga goriva osim dizelskog
 
  Emisija CO2 (g/km) ON u kn Iznos u kn za 1
g /km CO2
prva skupina 75 do 90 95 35
druga skupina 90 do 120 620 135
treća skupina 120 do 140 4.670 450
četvrta skupina 140 do 170 13.670 700
peta skupina 170 do 200 34.670 1.200
šesta skupina 200 do   70.670 1.300B) Članak 2. stavak 2. Uredbe (osobni automobili i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba prvi puta registrirana od 1. siječnja 2021.)

Posebni porez na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točaka 1. i 3. Zakona te druga motorna vozila prenamijenjena u takva motorna vozila plaća se prema prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida (CO2) ovisno o vrsti goriva koje vozilo koristi za pogon i prodajnoj cijeni motornog vozila prema izrazu PP = (VN + PC) + (ON + EN), u kojem je: 

PP – posebni porez u kunama

VN – vrijednosna naknada u kunama

PC – naknada koja se utvrđuje na način da se od prodajne cijene motornog vozila oduzme najniži iznos za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 4 i tako dobiveni iznos pomnoži s postotkom utvrđenim za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 4

ON – osnovna naknada u kunama prema Tablici 5 ili Tablici 6

EN – naknada koja se utvrđuje na način da se od iznosa prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2) motornog vozila oduzme najniži iznos za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 5 ili Tablici 6 i tako dobiveni iznos pomnoži s pripadajućim iznosom u kunama za jedan g/km CO2.


Za »plug-in« hibridna električna vozila iznos posebnog poreza utvrđen na temelju ovoga članka se umanjuje za postotni iznos koji odgovara dosegu vozila u potpuno električnom načinu rada.

Za motorna vozila s devet sjedala iznos posebnog poreza utvrđen na temelju ovoga članka se umanjuje za 75%, a za motorna vozila s osam sjedala iznos posebnog poreza utvrđen na temelju ovoga članka se umanjuje za 50%.

Za kamper vozila iznos posebnog poreza utvrđen na temelju ovoga članka se umanjuje za 85%.

 
TABLICA 4 – prodajna cijena
 
  Prodajna cijena motornog vozila u kn VN u kn %
prva skupina 0,00 100.000,00 0 0
druga skupina 100.000,01 150.000,00 0 0
treća skupina 150.000,01 200.000,00 0 0
četvrta skupina 200.000,01 250.000,00 3.000 3,0
peta skupina 250.000,01 300.000,00 4.500 5,0
šesta skupina 300.000,01 350.000,00 7.000 7,0
sedma skupina 350.000,01 400.000,00 10.500 9,0
osma skupina 400.000,01 450.000,00 15.000 11,0
deveta skupina 450.000,01 500.000,00 20.500 13,0
deseta skupina 500.000,01 550.000,00 27.000 15,0
jedanaesta skupina 550.000,01 600.000,00 34.500 16,0
dvanaesta skupina 600.000,01   42.500 17,0
 

TABLICA 5 – dizelsko gorivo
 
  Emisija CO2 (g/km) ON u kn Iznos u kn za 1
g /km CO2
prva skupina 95 do 125 85 105
druga skupina 125 do 155 3.235 185
treća skupina 155 do 190 8.785 1.100
četvrta skupina 190 do 215 47.285 1.250
peta skupina 215 do 255 78.535 1.350
šesta skupina 255 do   132.535 1.550


 TABLICA 6 – benzin, ukapljeni naftni plin, prirodni plin i druga goriva osim dizelskog
 
  Emisija CO2 (g/km) ON u kn Iznos u kn za 1
g /km CO2
prva skupina 95 do 125 25 45
druga skupina 125 do 155 1.375 140
treća skupina 155 do 175 5.575 555
četvrta skupina 175 do 200 16.675 725
peta skupina 200 do 240 34.800 975
šesta skupina 240 do   73.800 1.650
 
 
 
C) Članak 2. stavak 2. Uredbe (»pick-up« vozila s dvostrukom kabinom iz tarifne oznake KN 8704)

Posebni porez na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona te druga motorna vozila prenamijenjena u motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, a koja se razvrstavaju u tarifnu oznaku KN 8704 (»pick-up« vozila s dvostrukom kabinom – ako je maksimalna unutarnja dužina prostora za prijevoz dobara, mjerena na podu, veća od 50% dužine međuosovinskog razmaka vozila ili ako vozilo ima više od dvije osovine), posebni porez se plaća prema izrazu PP = (S x KS), u kojem je:

PP – posebni porez u kunama

S – snaga motora u kilovatima (kW)

KS – koeficijent snage motora u iznosu od 225,00 kuna.

 
D) Članak 12. stavak 8. Zakona (oldtimer vozila)

Na sva motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točaka 1. i 3. ovoga Zakona te druga motorna vozila prenamijenjena u takva motorna vozila koja su proizvedena prije 30 i više godina, a koja sukladno posebnim propisima nisu razvrstana u kategoriju starodobnih (oldtimer) vozila, posebni porez se plaća u paušalnom iznosu od 2.000,00 kuna.II. Članak 13. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila i članak 3. Uredbe o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila

A) Članak 3. stavak 1. Uredbe (motocikli i »ATV« vozila)

Posebni porez na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točaka 2. i 4. ovoga Zakona te druga motorna vozila prenamijenjena u takva motorna vozila plaća se prema izrazu PP = (O x KO), u kojem je:
 
PP – posebni porez u kunama
 
O – obujam motora u kubičnim centimetrima (cm³) prema Tablici 7
 
KO – koeficijent obujma motora prema Tablici 4 koji se uvećava ovisno o razini emisije ispušnih plinova na način da se za razinu emisije ispušnih plinova: EURO III uvećava za 5, EURO II uvećava za 10 i EURO I uvećava za 15.
 

TABLICA 7 – obujam motora
 
Obujam motora u kubičnim centimetrima KO
51 do 125 4
126 do 300 6
301 do 700 7
701 do 1000 8
1001 do   10
 

B) Članak 13. stavak 2. Zakona (oldtimer vozila)

Na sva motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točaka 2. i 4. ovoga Zakona te druga motorna vozila prenamijenjena u takva motorna vozila koja su proizvedena prije 30 i više godina, a koja sukladno posebnim propisima nisu razvrstana u kategoriju starodobnih (oldtimer) vozila, posebni porez se plaća u paušalnom iznosu od 2.000,00 kuna.