Alkohol i alkoholna pića

ALKOHOL I ALKOHOLNA PIĆA
Predmet oporezivanja Visina trošarine Provedbeni propis *
Mirna vina 0,00 kn/hl gotovog proizvoda Zakon o trošarinama
NN 22/13-115/16
Pjenušava vina 0,00 kn/hl gotovog proizvoda Zakon o trošarinama
NN 22/13-115/16
Ostala pića dobivena vrenjem osim piva i vina 0,00 kn/hl gotovog proizvoda Zakon o trošarinama
NN 22/13-115/16
Međuproizvodi - 800,00 kn/hl gotovog proizvoda (≥15% vol.)
- 500,00 kn/hl gotovog proizvoda (<15% vol.)
Zakon o trošarinama
NN 22/13-115/16
Etilni alkohol - 5.300,00 kn/hl čistog alkohola
- 2.650,00 kn/hl čistog alkohola (male destilerije)
Zakon o trošarinama
NN 22/13-115/16
Pivo 40,00 kn za 1% vol. udjela stvarnog alkohola u hl gotovog proizvoda Zakon o trošarinama
NN 22/13-115/16
Male nezavisne pivovare
Za godišnju proizvodnju u hektolitrima Iznos trošarine Provedbeni propis *
≤ 5000 20,00 kn Zakon o trošarinama
NN 22/13-115/16
5001 – 25.000 22,00 kn Zakon o trošarinama
NN 22/13-115/16
25.001 – 75.000 24,00 kn Zakon o trošarinama
NN 22/13-115/16
75.001 – 125.000 26,00 kn Zakon o trošarinama
NN 22/13-115/16

* Do stupanja na snagu uredbe iz članka 67. stavka 4. Zakona o trošarinama (br. 106/18), primjenjuju se:
  • visine trošarina propisane člankom 60. stavkom 1., 2., 3., 4., 5., i 6., člankom 66b. stavkom 1. te člankom 67.a stavkom 2. i 3. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15., 120/15. i 115/16.) 

Trošarinska osnovica:
  • na pivo je 1% volumnog udjela stvarnog alkohola sadržanoga u jednom hektolitru gotovog proizvoda
  • osnovica na vino, ostala pića dobivena vrenjem, osim piva i vina te međuproizvode je jedan hektolitar gotovog proizvoda
  • na etilni alkohol je jedan hektolitar čistog alkohola izraženoga u volumnim postocima mjerenim pri temperaturi od 20°

Izračun trošarine na alkohol i alkoholna pića možete pronaći na ovom linku.