Duhanske prerađevine i duhanski proizvodi

DUHANSKE PRERAĐEVINE
Predmet oporezivanja Visina trošarine Provedbeni propis*
Cigarete specifična trošarina 370,00 kn za 1000 komada cigareta i proporcionalna trošarina 34% od MPC
minimalna trošarina iznosi 824,00 kn/1000 komada
Uredba o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode, NN 33/2020
Cigare 800,00 kn za 1000 komada Uredba o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode,
NN 33/2020
Cigarilosi 800,00 kn za 1000 komada Uredba o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode,
NN 33/2020
Sitno rezani duhan za savijanje cigareta 800,00 kn za 1kg Uredba o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode, NN 33/2020
Ostali duhan za pušenje 800,00 kn za 1kg Uredba o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode, NN 33/2020
DUHANSKI PROIZVODI
E-tekućine 0,00 kn za 1 ml Uredba o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode,
NN 33/2020
Grijani duhanski proizvod  800,00 kn za 1 kg Uredba o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode,
NN 33/2020
Novi duhanski proizvod  800,00 kn za 1 kg Uredba o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode,
NN 33/2020

Trošarinska osnovica:

  • na cigarete je 1000 komada i maloprodajna cijena
  • na cigare i cigarilose je 1.000 komada
  • na sitno rezani duhan za savijanje cigareta je jedan kilogram
  • na ostali duhan za pušenje je jedan kilogram
  • na e-tekućine je 1 ml
  • na grijani duhanski proizvod je jedan kilogram
  • na novi duhanski proizvod je jedan kilogram

Primjere obračuna trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode možete pronaći na ovoj poveznici.