Plovila za razonodu


CARINSKI I POREZNI STATUS STRANIH BRODICA I JAHTI
 
Svako plovilo koje uplovljava  u carinsko područje EU-a može biti predmetom  carinske kontrole.

Za provedbu mjera carinskog nadzora i carinskih postupaka važno je utvrditi carinski status plovila.  Stoga se vlasnicima i korisnicima plovila koja imaju status robe Unije preporuča na plovilu imati  isprave kojima se status robe Unije može dokazati.

Naime, vlasništvo, upisnik u registar plovila u EU državi  i zastava koju plovilo vije nisu dokazi da  plovilo ima carinski status robe Unije.
 
Carinski status robe Unije  za plovilo može se dokazati nekom od sljedećih isprava:
  • isprava T2L ili
  • original račun ili
  • potvrda poreznog tijela ili druga raspoloživa isprava o plaćenom PDV-u.


Plovila koja nemaju carinski status robe Unije mogu se staviti u postupak privremenog uvoza i u tome postupku ostati u skladu s odredbama carinskog zakonodavstva Unije. Privremeni uvoz odobrit će se ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
  • plovila su registrirana izvan carinskog područja Unije na ime osoba s poslovnim nastanom izvan tog područja;
  • upotrebljava ih osoba s poslovnim nastanom izvan carinskog područja Unije.

Više informacija o mjerama carinskog nadzora nad plovilima za razonodu  i odobravanju postupka privremenog uvoza može se naći na stranicama Carinske uprave:
https://carina.gov.hr/UserDocsImages//5231//Uputa%20o%20provedbi%20postupka%20privremenog%20uvoza%20plovila%20u%20privatne%20svrhe.pdf