Povrat PDV-a pri izvozu dobara u putničkom prometu

Putnik odnosno kupac koji u okviru putničkog prometa iznosi dobra kupljena u tuzemstvu pri naknadnom oslobođenju od PDV-a ima pravo tražiti povrat PDV-a za iznesena dobra ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
 

  • da putnik nema prebivalište ni uobičajeno boravište na području Europske unije, što dokazuje putovnicom ili osobnom iskaznicom,
  • da je ukupna vrijednost kupljenih dobara s PDV-om iskazana na jednom računu veća od 100,00 EUR,
  • da je kupac ili netko u njegovo ime prevezao dobra kupljena u Republici Hrvatskoj na područje izvan Europske unije prije isteka roka od tri mjeseca nakon mjeseca u kojem je obavljena isporuka
  • prevoženje u ime kupca podrazumijeva da je on osobno poslao dobra poštom, zračnim putem preko otpremnika ili drugog ovlaštenog prijevoznika, i tada se smatra da je postupak identifikacije obavljen u trenutku predaje dobara na otpremu, odnosno preuzimanja robe na otpremu,
  • da postoji dokaz o izvozu, izvornik računa i Obrazac PDV-P potvrđen od carinskog ureda otiskom pečata, potpisom i faksimilom ovlaštenog carinskog službenika, te brojem evidencije i datuma iznošenja dobara iz Europske unije.

Ako putnik iznosi robu kupljenu u nekoj drugoj članici EU, obrazac može biti u obliku obrasca za povrat PDV-a (propisanog poreznim zakonodavstvom predmetne EU države članice) ali i u obliku računa i za koji nije definirana minimalan ukupna vrijednost kupljenih dobara.

Pri tome, osim ovjere propisanoga obrasca PDV-P, može biti i ovjeren poseban obrazac „Tax Free“, kojega koriste društva-posrednici uključeni u međunarodno udruženje „Global Refund“, ukoliko sadrži sve potrebne rubrike i propisane podatke, odnosno samo neznatno se razlikuje od obrasca PDV-P.