Uvoz bilja i biljnih proizvoda u osobnoj prtljazi putnika i malim pošiljkama koje se šalju fizičkim osobama

Uvoz bilja i biljnih proizvoda u osobnoj prtljazi putnika i malim pošiljkama koje se šalju fizičkim osobama
Uvoz bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta iz trećih zemalja podliježe zabranama i ograničenjima uvoza sukladno posebnim propisima Europske unije (EU) o uvozu biljaka i biljnih proizvoda koji su doneseni kako bi zaštitili biljke u EU i održali ih zdravima. Ti propisi primjenjuju se i na putnički promet, a uključuju i zabrane i ograničenja uvoza bilja i biljnih proizvoda u osobnoj prtljazi putnika. Ujedno, odnose se i na male pošiljke robe koje se šalju fizičkim osobama (poštom ili kurirskom uslugom) i nisu namijenjene stavljanju na tržište.
 
 
Zabrana uvoza bilja i biljnih proizvoda i drugih predmeta
 
Bilje, biljni proizvodi i drugi predmeti čiji je uvoz u EU izričito zabranjen definirani su sljedećim propisima:
   
Ovo bilje, biljne proizvode i druge predmete te opasne štetne organizme kojima su zaraženi, zabranjeno je uvoziti u EU u bilo kojoj količini te se isti obvezno oduzimaju od putnika.
 
Ograničenje uvoza bilja i biljnih proizvoda
 
Određene vrste bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta putnici mogu uvoziti u EU u osobnoj prtljazi ukoliko posjeduju fitosanitarni certifikat izdan od strane nadležnog fitosanitarnog tijela zemlje iz koje dolaze.
 
Popis bilja i biljnih proizvoda čiji je uvoz dopušten uz fitosanitarni certifikat treće zemlje definirani su Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/2072 i Provedbenom uredbom (EU) 2021/2285 o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/2072 u:
  • Prilogu XI, Dijelu A i Dijelu B i
  • Prilogu XII.
 
Naglašava se da je dozvoljen uvoz, uz posjedovanje fitosanitarnog certifikata, samo u količinama namijenjenima za osobnu uporabu putnika ili članova njegove obitelji.
 
Uvoz sjemena i bilja za sadnju
 
Sjeme i/ili bilje za sadnju koje čini dio osobne prtljage putnika dopušteno je uvoziti u EU uz fitosanitarni certifikat izdan od nadležnog fitosanitarnog tijela zemlje iz koje putnici dolaze. Pri tome,  putnik je obvezan podnijeti prijavu za fitosanitarni pregled sjemena i bilja za sadnju na graničnoj kontrolnoj postaji koji obavljaju fitosanitarni inspektori Državnog inspektorata RH.
 
Granične kontrolne postaje u RH na kojima se obavljaju službene kontrole bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta jesu Bajakovo, Karasovići, Nova Sela, Ploče (pomorska luka), Rijeka (pomorska luka), Stara Gradiška i Zagreb – zračna luka. Uvoz sjemena i bilja za sadnju u osobnoj prtljazi putnika nije dopušten preko drugih graničnih prijelaza RH.
 
Sjeme i bilje za sadnju koje je na popisu zabranjenih vrsta i za koje nije obavljen obvezni fitosanitarni pregled obvezno se oduzimaju od putnika.
 
Izuzeci od zabrane i ograničenja uvoza
 
Sljedeće voće izuzeto je od navedenih fitosanitarnih propisa i za njih nije potreban fitosanitarni certifikat:
  • ananas, svjež ili suh (ananas comosus),
  • kokosov orah, svjež ili suh, neovisno je li oljušten ili oguljen ili ne (cocos nucifera),
  • durian (durio zibethinus),
  • banane, uključujući banane za kuhanje, svježe ili suhe (musa),
  • datulje, svježe ili suhe (phoenix dactylifera).
 
Postupanje u slučaju utvrđene nesukladnosti kod uvoza
 
Bilje, biljni proizvodi i drugi nadzirani predmeti koji ne ispunjavaju naprijed navedene uvjete smatraju se nesukladnima te se obvezno oduzimaju od putnika radi njihovog uništavanja. Također, propust da ih se izričito prijavi carinskim službenicima predstavlja kažnjivu radnju za koju je propisana novčana kazna.
 
Nadležna tijela
 
Carinski službenici na graničnim prijelazima vrše službene kontrole bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta koji čine dio osobne prtljage putnika i koji su namijenjeni za osobnu potrošnju ili uporabu.
 
Dodatne detaljne informacije mogu se dobiti od nadležnog tijela za provedbu fitosanitarnih propisa i mjera: Državni inspektorat, Sektor za nadzor poljoprivrede i fitosanitarni nadzor, Fitosanitarna inspekcija, Šubićeva 29, Zagreb.
 
Dodatne informacije
 
https://ec.europa.eu/food/plants/plant-health-and-biosecurity/trade-plants-plant-products-non-eu-countries_hr#passengers-luggage