Carinske odluke

​Dana 02.10.2017. godine Carinska uprava Republike Hrvatske pušta u produkciju potpuno novi, elektronički sustav Carinske odluke, dok istovremeno Europska komisija pušta u produkciju identičan centralno poslužen sustav.


Navedeno podrazumijeva obveznu primjenu takvog, elektroničkog  sustava za podnošenje zahtjeva, donošenje odluka i daljnje upravljanje zahtjevima i odlukama koje ovaj sustav obuhvaća. Gospodarstvenici će se u procesu donošenja odobrenja služiti s oba, ovisno o vrsti odobrenja koje traže te o njegovu zemljopisnom važenju.

Sustav Carinske odluke je standardizirani sustav za upravljanje procesom podnošenja zahtjeva i donošenja raznih vrsta odobrenja, suglasnosti i odluka te svim naknadnim događajima koji mogu utjecati na izvorni zahtjev ili odluku. Razlikujemo nacionalni sustav Carinskih odluka i EU sustav Carinskih odluka, a svaki se sastoji od tri dijela: Aplikacije za upravljanje carinskim odlukama, Web aplikacije za gospodarstvenike i referentnog sustava u kojem se izdana odobrenja pohranjuju radi automatske validacije od strane drugih transakcijskih sustava prilikom upotrebe (HRAIS, NCTS, ECS, ICS…).

Gospodarstvenici će se koristiti nacionalnom i EU web aplikacijom u postupku podnošenja zahtjeva i donošenja odobrenja. Za odluku koja, osim u RH, ima učinak u još jednoj ili više država članica zahtjev se podnosi isključivo u EU centralnom sustavu Carinskih odluka, dok se za nacionalnu odluku, koja ima učinak na teritoriju Republike Hrvatske koristi isključivo nacionalni sustav. EU sustav obuhvaća 22 vrste zahtjeva/odluka, a nacionalni 30.

Poveznica za pristup nacionalnoj web aplikaciji je: https://e-carina.carina.hr/
 
 


Poveznica za pristup EU web aplikaciji je: https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-web/
 
 

Postupak autorizacije  i autentikacije (provjere prava pristupa i ovlasti u aplikaciji) za obje aplikacije vrši se putem G2B servisa Carinske uprave, dok se za EU aplikaciju to obavlja još i pomoću UUM&DS centralnog servisa koji je povezan na postojeću infrastrukturu G2B servisa. Stoga je nužno prethodno obaviti sve potrebne predradnje koristeći standardne aplikacije Prijava gospodarskog subjekta i administratora za korištenje usluga e-Carine - produkcija i Administracija korisnika usluga e-Carine – produkcija te je potrebno kreirati zastupanje ukoliko centralnim aplikacijama za potrebe gospodarstvenika pristupa carinski zastupnik.

Sve odluke kao i ostali dokumenti koje Carinska uprava donosi kroz nacionalni elektronički sustav Carinskih odluka od dana 03. svibnja 2018. godine elektronički će se potpisivati.
 
Elektronički potpis izrađuje se putem digitalnog certifikata za tijela državne uprave na kvalificiranom (QSCD) kriptografskom uređaju u obliku USB tokena koji sadrži kvalificirani certifikat za elektronički potpis te certifikat za autentikaciju, izdanima sukladno odredbama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ („Narodne novine“ br. 62/17, u daljnjem tekstu Zakon).
 
Napredan elektronički potpis, osiguran preuzetim USB token uređajem, ima istu pravnu snagu i zamjenjuje vlastoručni potpis, odnosno vlastoručni potpis i otisak pečata.

Poveznica na G2B servis je: https://carina.gov.hr/istaknute-teme/e-carina/g2b-servis/2450.

Poveznica na vijest i upute o UUM&DS sustavu je https://carina.gov.hr/vijesti/uvodjenje-i-dostupnost-novog-servisa-pristup-gospodarstvenika-centralno-posluzenim-aplikacijama-uum-ds/5360

Poveznice (linkovi) i upute za pristupanje i korištenje sustava Carinske odluke dostupni su na dijelu stranica E-Carina, Carinske odluke https://carina.gov.hr/istaknute-teme/e-carina/carinske-odluke/5362