Obračunski PDV pri uvozu

Slika /12205/obračunski PDV.jpg
Prilikom uvoza dobara iz treće zemlje na područje Europske unije, odnosno prilikom njihovog puštanja u slobodni promet,  nastaje obveza plaćanja uvoznog carinskog duga. Isti obuhvaća uvoznu carinu, porez na dodanu vrijednost kod uvoza te ostala javna davanja ovisno o vrsti robe. 

Odgovarajućim odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ br. 73/13 do 113/22 – u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) omogućena je primjena tzv. obračunskog PDV-a pri uvozu s ciljem rasterećenja likvidnih financijskih sredstava i olakšavanja poslovanja poreznim obveznicima.

Naime, sukladno odredbama čl. 76. st. 8. Zakona o PDV-u smatra se da je PDV pri uvozu plaćen, ako ga porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika PDV-a i ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti iskaže kao obvezu u prijavi PDV-a te ukoliko porezni obveznik zatraži takav način obračunavanja i plaćanja PDV-a odgovarajućim popunjavanjem carinske deklaracije kojom se dobra puštaju u slobodni promet.

Primjena obračunskog načina podmirenja PDV-a pri uvozu nije obvezna, već je dana kao mogućnost.

Pravo korištenja obračunskog PDV-a pri uvozu mogu ostvariti i strani porezni obveznici (bilo s područja Unije, bilo iz trećih zemalja) upisani u registar obveznika PDV-a u RH (oni koji imaju dodijeljen PDV identifikacijski broj u RH) te uz zadovoljenje propisanih uvjeta.

Više informacija o ovoj pogodnosti i uvjetima za njenu primjenu možete pronaći u Uputi br. 8/23 za plaćanje PDV-a pri uvozu temeljem prijave PDV-a i u letku o obračunskom PDV-u pri uvozu.