Divlje svojte

Unos i iznos divljih svojti

Prekogranični promet i trgovina divljim vrstama, sukladno Konvenciji o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka-CITES, moguć je samo uz podnošenje odgovarajućeg dopuštenja ili potvrde nadležnog tijela carinskom službeniku na graničnom carinskom uredu.

Nadležno tijelo za izdavanje potrebnih dopuštenja ili potvrda u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.
Za osobne i kućne stvari, odnosno primjerke, uključujući i lovačke trofeje nije potrebno podnositi odgovarajuća dopuštenja, ali moraju ispunjavati jedan od sljedećih uvjeta:
  • da čine dio osobne prtljage putnika koji se doseljava iz neke treće zemlje ili ide u treću zemlju, ili
  • da su dio osobne imovine fizičke osobe koja mijenja prebivalište preseljenjem iz treće zemlje u Uniju, odnosno iz Unije u treću zemlju, ili
  • da je lovačke trofeje osvojio putnik, a uvoze se naknadno.

Propisi koji reguliraju trgovinu divljim vrstama u Republici Hrvatskoj:
  • Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama ("Narodne novine", br. 94/13 i 14/19)
  • Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinjai biljaka (CITES) ("Narodne novine"-Međunarodni ugovori br. 12/99)