Privremeni uvoz i izvoz

Privremeni uvoz i izvoz

Strani državljani, kao i hrvatski državljani s uobičajenim boravištem u trećim zemljama, mogu uz potpuno oslobođenje od uvoznih davanja privremeno unositi (uz obvezu ponovnoga iznošenja) razne predmete radi njihova korištenja za svoje osobne potrebe, kao i potrebe članova obitelji za vrijeme boravka u EU.

Isto tako, osobe s prebivalištem u EU, mogu privremeno iznositi predmete koji su im potrebni za vrijeme boravka u trećim zemljama.

Osobni predmeti putnika obuhvaćaju sve predmete, nove ili rabljene, što ih putnik s razlogom može trebati radi osobne uporabe za vrijeme putovanja, uzimajući u obzir sve okolnosti putovanja, ali isključujući svu robu koja se uvozi u komercijalne svrhe. Pod osobnim predmetima smatraju se na primjer video kamere, prijenosni TV aparati i audio uređaji, foto aparati, prijenosna džepna računala, prijenosna osobna računala, oprema za kampiranje, jedrenje, ronjenje, skijanje, klizanje, planinarenje, kamp kućice, plovila za razonodu, prijenosni medicinski uređaji s priborom (ako su putniku neophodni) i slično.

Unos ove robe obavlja se bez posebnih carinskih formalnosti uz usmeno deklariranje na graničnom prijelazu. Ponovno iznošenje navedenih predmeta obavlja se na isti način.