Zapošljavanje i osposobljavanje

Interni oglasi
Trenutno nema aktivnih internih oglasa.
Stručno osposobljavanje
Trenutno nema aktivnih javnih poziva na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.