Prijevozna sredstva

Privremeni uvoz prijevoznog sredstva

Privremeni uvoz prijevoznog sredstva (osobni automobil, motocikl, plovilo, letjelica) redovno registriranog u trećoj zemlji za privatnu uporabu odobrava se sukladno odredbama carinskog zakonodavstva kojima je uređen carinski postupak privremenog uvoza. Pravo na privremeni uvoz imaju osobe s uobičajenim prebivalištem na teritoriju treće zemlje, dakle i domaće osobe koje uobičajeno prebivaju u trećoj zemlji zbog osobnih ili profesionalnih razloga, odnosno imaju uobičajeno mjesto stanovanja u inozemstvu što dokazuju radnom dozvolom ili dozvolom boravka u trećoj zemlji.
 

Korištenje motornog vozila registriranog u drugoj državi članici EU

Vidjeti: Obavijest građanima o korištenju motornog vozila registriranog u drugoj državi članici EU na području Republike Hrvatske na internet stranici Carinske uprave.