Plovila za razonodu


CARINSKI I POREZNI STATUS STRANIH BRODICA I JAHTI
 
Svako plovilo koje uplovljava  u carinsko područje EU-a može biti predmetom carinske kontrole.

Za provedbu mjera carinskog nadzora i carinskih postupaka važno je utvrditi carinski status plovila. Stoga se vlasnicima i korisnicima plovila koja imaju status robe Unije preporuča na plovilu imati  isprave kojima se status robe Unije može dokazati.

Naime, vlasništvo, upisnik u registar plovila u EU državi  i zastava koju plovilo vije nisu dokazi da plovilo ima carinski status robe Unije.
 
Carinski status robe Unije  za plovilo može se dokazati nekom od sljedećih isprava:
  • isprava T2L ili
  • original račun ili

Ako se kao dokaz statusa koristi račun, na računu moraju biti uneseni sljedeći podaci: ime i adresa pošiljatelja, ili predmetne osobe ako ne postoji pošiljatelj,  oznake i referentne brojeve pakiranja, opis robe, bruto masa, vrijednost, oznaka T2L i potpis osobe koja podnosi T2L te nadležni carinski ured

•   za plovilo čija ukupna vrijednost ne prelazi 15 000 € -  nije potrebna ovjera carinske službe na opisanom računu,
•   za plovila vrijednosti veće od 15.000 €, u prijelaznom se razdoblju, sukladno stavku 3. članka 199. PUCZU moguće je koristiti naprijed opisani račun, ali je  potrebna ovjera carinske službe.

Plovila koja nemaju carinski status robe Unije mogu se staviti u postupak privremenog uvoza i u tome postupku ostati u skladu s odredbama carinskog zakonodavstva Unije. Privremeni uvoz odobrit će se ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
  • plovila su registrirana izvan carinskog područja Unije na ime osoba s poslovnim nastanom izvan tog područja;
  • upotrebljava ih osoba s poslovnim nastanom izvan carinskog područja Unije.

Više informacija o mjerama carinskog nadzora nad plovilima za razonodu  i odobravanju postupka privremenog uvoza može se naći na stranicama Carinske uprave:
https://carina.gov.hr/UserDocsImages//5231//Uputa%20o%20provedbi%20postupka%20privremenog%20uvoza%20plovila%20u%20privatne%20svrhe.pdf