Ujedinjena Kraljevina

24. prosinca 2020. godine Europska unija i Ujedinjena Kraljevina postigle su Sporazum o uvjetima budućih odnosa nakon istupanja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije.
Sporazum o trgovini i suradnji između Europske Unije i Ujedinjene Kraljevine (TCA) privremeno je stupio na snagu 1. siječnja 2021. godine. Istim su predviđene nulte carine i nulte kvote za svu robu iz EU-a i UK-a koja je u skladu s odgovarajućim pravilima o podrijetlu.

Razmjenom diplomatskih nota dana 21. travnja 2021. godine revidirani tekst Sporazuma utvrđen je vjerodostojnim na svim jezicima i objavljen je u Službenom listu L 149 od 30. travnja 2021. godine te je time i zamijenjena verzija objavljena u SL od 31. prosinca 2020. godine.

Kako bi pomogla poduzećima iz EU-a koja uvoze iz Ujedinjene Kraljevine i izvoze u Ujedinjenu Kraljevinu, Europska komisija aktivno je surađivala s državama članicama i industrijom kako bi razvila niz smjernica o povlaštenom tretmanu, pravilima o podrijetlu i carinskim postupcima u okviru novog odnosa s Ujedinjenom Kraljevinom. Cilj ovih smjernica je da budu sveobuhvatne i dostupne svim trgovcima.
Smjernice, kao i ostala pojašnjenja vezana uz konkretan sporazum između EU i Ujedinjene Kraljevine možete pronaći na stranicama Europske komisije. LINK
 
Pravila o podrijetlu važan su aspekt svakog sporazuma o slobodnoj trgovini pa tako i Sporazuma o trgovini i suradnji. Iako pravila kao i postupci za zahtijevanje povlaštenog tarifnog postupanja mogu biti složeni, bez njih se ne može zajamčiti trgovina s nultom stopom carine u bilateralnoj trgovini između EU-a i Ujedinjene Kraljevine.
 

Smjernice

Radi općeg razumijevanja pravila o podrijetlu Sporazuma o trgovini i suradnji između EU-a i Ujedinjene Kraljevine u Uvodu o pravilima o podrijetlu pojašnjava se pregled različitih elemenata pravila o podrijetlu koje treba uzeti u obzir pri uvozu ili izvozu u Ujedinjenu Kraljevinu ili iz nje.

Za detaljna pojašnjenja pravila i postupaka u vezi s podrijetlom predmetnog sporazuma, ažurirane Smjernice Sporazuma Odjeljak 2.: postupci u vezi s podrijetlom, pružaju detaljan prikaz i komentare relevantnog zakonodavstva. U usporedbi s prethodnom verzijom, u novoj se verziji uzima u obzir novo numeriranje odredaba Sporazuma o trgovini i suradnji, pojašnjava se točka u izjavama o podrijetlu, među ostalim za višestruke pošiljke, dodaje se točka o izjavama dobavljača i pružaju dodatne informacije o odstupanjima u vezi s kvotama za podrijetlo.

Kako bi pojasnili značenje nedostatne proizvodnje”, odnosnog pravilnog tumačenja. Isto je pojašnjeno kroz smjernice kao i navedene primjere.

U zasebnim smjernicama pojašnjeno je korištenje distribucijskih centara sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini, kao i prijelazno razdoblje u kojem se koriste izjave dobavljača za sastavljanje tvrdnji o podrijetlu.

Za primjenu odstupanja od kvota za proizvode s podrijetlom možete pogledati novu Provedbenu uredbu o provedbi carinskih kvota koja je donesena i objavljena u svibnju 2021.
 


Kako bi olakšali gospodarstvenicima, Europska komisija sastavila je kontrolni popis postupaka koje je potrebno slijediti za uspješan uvoz ili izvoz robe u Ujedinjenu Kraljevinu ili iz nje.
 

Obzirom na specifičnu situaciju u kojoj su se naše kako Europska unija tako i Ujedinjeno Kraljevstvo, Komisija je sastavila zbirku zaprimljenih pitanja koja se odnose na pravila o podrijetlu TCA-a. Zbirka je organizirana po temama (identifikacija izvoznika, znanje uvoznika, tvrdnja o podrijetlu, izjava dobavljača, distribucijski centri itd.), bavi se stvarnim poslovnim problemima i objašnjava kako se pravila primjenjuju u određenom slučaju. Napominjemo da je zbirka primjer posebnih poslovnih slučajeva i da se dani odgovori daju od slučaja do slučaja.
   
 
Napominjemo, kako je u revidiranom tekstu Sporazuma o trgovini i suradnji ispravljen tekst tvrdnje o podrijetlu na hrvatskom jeziku kao i pojedina pravila u Prilogu 3. (Pravila o podrijetlu za određene proizvode) navedenog Sporazuma.
 Smjernice o povlačenju
 
Kako je Ujedinjena Kraljevina s 1.1.2021., nakon završetka prijelaznog razdoblja, postala treća zemlja, Europska komisija objavila je Smjernice o povlačenju Ujedinjene Kraljevine kako bi se izbjegli mogući problemi.

Navedene smjernice dostupne su na stranici: https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/overview/consequences-public-administrations-businesses-and-citizens-eu_hr