e-Prijava za obračun posebnog poreza na motorna vozila

e-Prijava za obračun posebnog poreza na motorna vozila je sustav elektroničkog podnošenja porezne prijave za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila (u daljnjem tekstu: porezna prijava) kojim je obveznicima posebnog poreza na motorna vozila (fizičkim i pravnim osobama) omogućeno elektroničko podnošenje porezne prijave za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila (u daljnjem tekstu: PPMV). Ovaj način podnošenja porezne prijave služi isključivo ubrzanju postupka oporezivanja motornih vozila PPMV-om te će se u odnosu na tako podnesene porezne prijave omogućiti jednostavnija i brža provedba poreznog postupka.

Podnošenje porezne prijave korištenjem sustava e-Građani

Kroz ovaj sustav ostvaruje se elektronička komunikacija s Carinskom upravom s ciljem još jednostavnije i brže provedbe poreznog postupka vezanog uz oporezivanje motornog vozila PPMV-om kao i postupka naplate naknade za gospodarenje otpadnim vozilima (ako vozilo podliježe naplati naknade), za razliku od podnošenja poreznih prijava bez autentifikacije, budući da će se cijeli porezni postupak provesti bez dolaska poreznog obveznika u nadležni carinski ured u bilo kojoj fazi postupka.

Ova usluga je namijenjena samo fizičkim osobama koje prijavljuju nastanak porezne obveze u svoje ime temeljem unosa ili uvoza motornog vozila za vlastite potrebe uključujući i prenamjenu vozila ako su se odlučile za utvrđivanje PPMV-a isključivo putem Tablice 1 Pravilnika.

Web aplikaciji za podnošenje porezne prijave s autentifikacijom može se pristupiti preko internetske stranice Carinske uprave carina.gov.hr u dijelu: „Aplikacije elektroničkog poslovanja u produkciji“, poveznica: https://e-carina.carina.hr/ppmv/.

Za pristup ovoj e-usluzi potrebno je posjedovati vjerodajnicu značajne razine sigurnosti (2) kako bi se uz podnošenje porezne prijave kroz aplikaciju „Porezna prijava za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila“ mogle pregledavati i sve obavijesti vezane za postupak obračuna i plaćanja posebnog poreza koje se dostavljaju u osobni korisnički pretinac (OKP). U samoj aplikaciji moguće je upravljati odnosno odgovarati na upućene poruke što za sobom povlači aktivno sudjelovanje u samom postupku rješavanja porezne prijave (ako je potrebno slanje dodatnih priloga i sl.) te preuzeti porezno rješenje (kao i rješenje o naknadi za gospodarenje otpadnim vozilima ako vozilo podliježe plaćanju iste).

Važno je za napomenuti kako slanjem obavijesti i pdf poreznog rješenja nastaje zaduženje na poreznoj kartici odnosno počinje teći rok od 15 dana za plaćanje porezne obveze. Bez obavijesti da je postupak naplate PPMV-a uspješno završen što uključuje i naplatu naknade za gospodarenje otpadnim vozilima nije moguće registrirati vozilo kod nadležnog tijela.

Podnošenje porezne prijave bez autentifikacije

Ovom uslugom omogućeno je podnošenje poreznih prijava pravnim osobama i opunomoćenicima koji podnose poreznu prijavu u ime i za račun obveznika pravnih osoba za oba načina utvrđivanja posebnog poreza (Tablica 1 Pravilnika ili procjena) te fizičkim osobama i opunomoćenicima koji podnose poreznu prijavu u ime i za račun obveznika fizičkih osoba  koji su se odlučili za utvrđivanje posebnog poreza isključivo putem procjene.

Web aplikaciji za podnošenje porezne prijave bez autentifikacije može se pristupiti preko internetske stranice Carinske uprave carina.gov.hr u dijelu: „Aplikacije elektroničkog poslovanja u produkciji“, poveznica: https://e-carina.carina.hr/predprijavappmv/.

U slučaju elektroničkog podnošenja poreznih prijava putem otvorene „web“ forme ovako podnesena porezna prijava ne znači da je prijava podnesena u rokovima za podnošenje porezne prijave sukladno članku 9. stavku 2. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila („Narodne novine“, br. 15/13, 108/13, 115/16, 127/17 i 121/19) – u roku od 15 dana od dana unosa ili uvoza motornog vozila u RH ili prenamjene drugog motornog vozilo u vozilo koje je predmet oporezivanja PPMV-om.  Dakle, i dalje ostaje obveza dolaženja u carinski ured s potpisanom poreznom prijavom i prilozima kako bi započeo postupak oporezivanja motornog vozila.

Obveznik plaćanja koji namjerava elektronički podnijeti poreznu prijavu putem otvorene „web“ forme u obvezi je:
- elektronički popuniti poreznu prijavu
- elektronički poslati prijavu s prilozima (certifikat o sukladnosti ili potvrda proizvođača ili izjava o sukladnosti ili potvrda o sukladnosti izdana od nadležnog tijela u RH; račun ili druga komercijalna isprava odnosno kupoprodajni ugovor, odluka ili rješenje kojim je obveznik plaćanja stekao motorno vozilo; prometna dozvola ako se radi o rabljenom motornom vozilu; ispis carinske deklaracije ako je motorno vozilo uvezeno; punomoć ako obveznik plaćanja ima opunomoćenika; druge isprave ili dokazi koje obveznik plaćanja ili Carinska uprava smatraju potrebnim ovisno o okolnostima slučaja)
- nakon toga pregledati dokument i spremiti ga na računalo, ispisati s dodijeljenim bar kodom (nalazit će se u gornjem desnom uglu prijave) te potpisanu poreznu prijavu s prilozima donijeti u nadležni carinski ured.

U slučaju da podnositelj porezne prijave pošalje elektronički poreznu prijavu, a nema mogućnost ispisa, njegova prijava se može pronaći u carinskom uredu uz identifikaciju OIB-om.

Carinski ured će izvršiti provjeru elektronički priložene dokumentacije i pokrenuti postupak oporezivanja motornog vozila PPMV-om.

Za postupak oporezivanja motornog vozila koji se temelji na unosu motornog vozila registriranog u drugoj državi članici EU, a radi uporabe na cestama u RH u trajanju dužem od 15 dana, i dalje je obavezan dolazak u nadležni carinski ured u roku 15 dana od dana prijave Carinskoj upravi elektroničkim putem na adresu: motorna.vozila-ulaz@carina.hr.

Za rješavanje korisničkih zahtjeva vezano za podnošenje e–Porezne prijave za obračun posebnog poreza na motorna vozila, podnositelji porezne prijave upućuju se na nadležne carinske urede koji su im dužni pružiti stručnu pomoć.