Oslobođenje od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu, uključujući ribolov