Oslobođenja i ograničenja

Unos osobne prtljage

Roba u osobnoj prtljazi putnika podrazumijeva osobne stvari opravdano potrebne za putovanje i izbivanja izvan mjesta stalnoga boravišta kao što su obuća, odjeća, higijenske potrepštine, prijenosni elektronički uređaji i sl., za osobnu uporabu putnika ili članova njegove obitelji, u razumnoj količini. Za ove stvari koje uvoze putnici s boravištem izvan carinskog područja Unije odobrava se privremeni uvoz uz potpuno oslobođenje od uvozne carine i drugih javnih davanja.
 
Ostala roba nekomercijalne naravi koja se nalazi u osobnoj prtljazi putnika koji putuju iz trećih zemalja oslobođena je od plaćanja uvozne carine, PDV-a i trošarine pod uvjetom da je namijenjena za osobne potrebe putnika i članova njegove obitelji (tj. da nema komercijalnu namjenu) i da ne premašuje ukupnu vrijednost ili količinu mjerodavne za primjenu oslobođenja (vidjeti Vrijednosni limiti za unos robe nekomercijalne naravi u osobnoj prtljazi putnika).

Robom nekomercijalne naravi smatra se povremeni uvoz roba isključivo namijenjenih za osobnu uporabu putnika ili njihovih obitelji te predmeta namijenjenih za poklone, pri čemu vrsta i količina ne ukazuju da se radi o uvozu ili izvozu iz komercijalnih razloga.
 
Uvoz ostale robe u osobnoj prtljazi putnika, koja ne ispunjava naprijed navedene uvjete, podliježe obračunu i naplati uvoznih davanja.
 
Roba u osobnoj prtljazi putnika podrazumijeva, u cestovnom prometu, robu koja se prevozi sredstvima za putovanje fizičkih osoba putnika (osobni automobil, autobus, kamper vozilo i sl.) i njihovim priključnim vozilima, uključujući robu na motociklu, biciklu i robu koja se nosi pješke.  Stoga se roba koja se prevozi u teretnom prostoru motornih vozila namijenjenih za prijevoz roba i njihovim priključnim vozilima, ne smatra osobnom prtljagom putnika te se na takvu robu ne može primijeniti oslobođenje od uvoznih davanja kao ni postupak carinjenja temeljem podnošenja usmene carinske deklaracije već se provodi standardni carinski postupak. Određene iznimke su predviđene za manje količine proizvoda te ako ne postoji sumnja u nekomercijalni karakter robe koja se prevozi u vozilu za prijevoz robe/tereta.  


Vrijednosni limiti za unos robe nekomercijalne naravi u osobnoj prtljazi putnika

Oslobođenje od plaćanja carine, PDV-a i trošarine odnosi se na uvoz robe čija ukupna vrijednost ne premašuje: 

 • 3.200,00 kuna za putnike u pomorskom i zračnom prometu,
 • 2.200,00 kuna po putniku za ostale vrste prijevoza,
 • 1.100,00 kuna za putnike mlađe od 15 godina, bez obzira na vrstu prijevoza.
  Premašuje li vrijednost pojedinog predmeta navedene vrijednosne limite, podjela vrijednosti takvog predmeta nije dozvoljena, već se naplaćuju propisana davanja na ukupnu vrijednost tog predmeta. Isto tako nije dopuštena kumulacija oslobođenja više osoba za pojedini predmet.


Oslobođenje za trošarinsku robu

Neovisno o naprijed navedenim vrijednosnim ograničenjima pri uvozu se oslobođenje od carine, PDV-a i trošarina odnosi i na sljedeće količine trošarinskih proizvoda, a ujedno se njihova vrijednost ne uključuje u vrijednost ostale robe nekomercijalne naravi. 

Za putnike u zračnom prometu:
1. duhanske prerađevine:
– 200 cigareta
– 100 cigarilosa (pri čemu se cigarilosom smatraju cigare neto težine do 3 grama po komadu)
– 50 cigara
– 250 grama duhana za pušenje
2. alkohol i alkoholna pića, osim mirnog vina i piva:
– alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola većim od 22% vol. ili nedenaturirani etilni alkohol s  udjelom alkohola od 80% vol. i više: 1 litra
–   alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola 22% vol. i manje: do 2 litre
3. mirno vino: 4 litre
4. pivo: 16 litara
5.  duhanski proizvodi iz članka 94. Zakona o trošarinama:
– 50 grama grijanog duhanskog proizvoda
– 10 mililitara e-tekućine
– 50 grama novih duhanskih proizvoda iz članka 94. stavka 2. Zakona o trošarinama.
 
Za putnike u drugim oblicima prometa (cestovni, željeznički itd.):
 
1. duhanske prerađevine:
– 40 cigareta
– 20 cigarilosa (pri čemu se cigarilosom smatraju cigare neto težine do 3 grama po komadu)
– 10 cigara
– 50 grama duhana za pušenje
2. alkohol i alkoholna pića, osim mirnog vina i piva:
– alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola većim od 22% vol. ili nedenaturirani etilni  alkohol s udjelom alkohola od 80% vol. i više: 1 litra
– alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola 22% vol. i manje: do 2 litre
3. mirno vino: 4 litre
4. pivo: 16 litara 
5. duhanski proizvodi iz članka 94. Zakona o trošarinama:
– 50 grama grijanog duhanskog proizvoda
– 10 mililitara e-tekućine
– 50 grama novih duhanskih proizvoda iz članka 94. stavka 2. Zakona o trošarinama.
 
Oslobođenje na gore navedene trošarinske proizvode ne može se primijeniti na putnike mlađe od 17 godina.
 
Od plaćanja uvoznih davanja oslobođeno je gorivo u standardnim spremnicima svakog prijevoznog sredstva, kao i do 10 litara identične vrste goriva u prikladnim prenosivim spremnicima za rezervno gorivo.
 

Ukupno dozvoljene količine unosa trošarinskih proizvoda (uz plaćanje davanja)

Ukupno dozvoljena količina trošarinskih proizvoda koje može unijeti pojedina fizička osoba (starija od 17 godina) za svoje osobne potrebe uz plaćanje propisanih davanja je: 

 • 800 komada cigareta,
 • 400 komada cigarilosa,
 • 200 komada cigara,
 • 1,0 kilogram duhana za pušenje,
 • 10 litara jakog alkoholnog pića,
 • 20 litara međuproizvoda,
 • 90 litara vina, uključujući najviše 60 litara pjenušavog vina,
 • 110 litara piva
 • 1,0 kilogram grijanog duhanskog proizvoda,
 • 100 mililitara e-tekućine,
 • 1,0 kilograma novih duhanskih proizvoda iz članka 94. stavka 2. Zakona o trošarinama.

Unos količina većih od navedenih nije dozvoljen. Količine iznad navedenih (ako ih je putnik prijavio carini) moraju se vratiti u inozemstvo, a ako putnik ne prijavi količine veće od dozvoljenih zadržat će se pod carinskim nadzorom do okončanja prekršajnog postupka.


Ograničenja unosa nekomercijalne robe za osobe iz pograničnih područja, radnike na granici i posade prijevoznih sredstava

Vrijednosni i količinski limiti za primjenu oslobođenja pri uvozu nekomercijalne robe koju putnici iz trećih zemalja unose u svojoj osobnoj prtljazi ne vrijede za osobe s uobičajenim mjestom stanovanja u pograničnim područjima Republike Hrvatske i susjednih trećih zemlja, radnike na granici ili u pograničnom području susjedne treće zemlje, te posade prijevoznih sredstava u prometu između susjednih trećih zemalja i Republike Hrvatske, prilikom putovanja u obavljanju svojega posla.

Navedene osobe uz oslobođenje od plaćanja carine mogu dnevno u svojoj prtljazi unijeti robu do ukupne kunske protuvrijednosti 300,00 kuna, pri čemu se oslobođenje od uvoznih davanja odnosi i na sljedeće količine trošarinskih proizvoda:

A) duhanske prerađevine:
 • 25 cigareta, ili
 • 10 cigarilosa (pri čemu se cigarilosom smatraju cigare neto težine do 3 grama po komadu), ili
 • 5 cigara, ili
 • 25 grama duhana za pušenje, ili
 • odgovarajuća kombinacija količine navedenih duhanskih prerađevina;
 • 25 grama grijanog duhanskog proizvoda,
 • 10 mililitara e-tekućine

B) alkohol i alkoholna pića, osim mirnog vina i piva:
 • alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola većim od 22% vol. ili nedenaturirani etilni alkohol s udjelom alkohola od 80% vol. i više: 0,25 litre, ili
 • alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola 22% vol. i manje: do 0,25 litre;
 • odgovarajuća kombinacija količine navedenih pića;

C) mirno vino: 1 litra

D) pivo: 1,5 litara.

Naprijed navedeni vrijednosni i količinski limiti neće se primjenjivati ako gore navedene osobe podnesu dokaz da putuju dalje od pograničnog područja ili da se ne vraćaju iz pograničnog područja susjedne treće zemlje, odnosno u tom slučaju će se primijeniti limiti koji vrijede za sve ostale putnike.


Uvoz hrane životinjskog podrijetla u osobnoj prtljazi putnika i malim pošiljkama koje se šalju fizičkim osobama

Carinski službenici vrše službene kontrole proizvoda životinjskog podrijetla koji čine dio osobne prtljage putnika iz trećih zemalja i u malim pošiljkama koje se šalju fizičkim osobama poštom ili kurirskim uslugama.

Količinska ograničenja i zabrane uvoza hrane životinjskog podrijetla koju putnici u osobnoj prtljazi mogu unositi bez pregleda graničnog veterinarskog inspektora navedena su u tablici, uz napomenu da je uvoz iz Andore, Lihtenštajna, Norveške, San Marina i Švicarske slobodan i ne primjenjuju se ograničenja navedena u tablici. Navedena ograničenja i zabrane odnose se i na i na male pošiljke robe koje se šalju fizičkim osobama (poštom ili kurirskom uslugom) i nisu namijenjene stavljanju na tržište.

 
PROIZVODI/DRŽAVE Treće zemlje (npr. BiH, Srbija, Crna Gora, Kosovo i dr.) Farski otoci, Grenland i Island
Male količine mesa i mlijeka te proizvoda od mesa i mlijeka Nije dozvoljen unos 10 kg po osobi
Mlijeko u prahu za dojenčad, hrana za dojenčad i posebna hrana koja se koristi iz medicinskih razloga 2 kg po osobi 10 kg po osobi
Hrana za kućne ljubimce koja se koristi zbog zdravstvenih razloga 2 kg po osobi 10 kg po osobi
Proizvodi životinjskog podrijetla kao što su med, jaja, proizvodi od jaja, meso puževa, žablji kraci 2 kg po osobi 10 kg po osobi
Proizvodi ribarstva (uključujući svježu, sušenu, kuhanu, osoljenu ili dimljenu ribu i određene ljuskare ili mekušce poput kozica, rakova, neživih dagnji i neživih kamenica) pod uvjetom da je svježa riba eviscerirana (izvađena joj je utroba) 20 kg po osobi
Kruh, kolači, keksi, vafli i oblate, dvopek, tostirani kruh i slični prepečeni proizvodi s manje od 20 % prerađenih mliječnih proizvoda i proizvoda od jaja  koji su trajni na sobnoj temperaturi ili su tijekom proizvodnje bili podvrgnuti potpunom kuhanju ili postupku toplinske obrade jednoliko u cijelom proizvodu tako da je sav sirov proizvod denaturiran Količine za osobnu upotrebu
Čokolada i slastice (uključujući slatkiše) s manje od 50 % prerađenih mliječnih proizvoda i proizvoda od jaja  koji su trajni na sobnoj temperaturi ili su tijekom proizvodnje bili podvrgnuti potpunom kuhanju ili postupku toplinske obrade jednoliko u cijelom proizvodu tako da je sav sirov proizvod denaturiran Količine za osobnu upotrebu
Koncentrati juhe i poboljšivači okusa pakirani za krajnjeg potrošača s manje od 50 % ribljih ulja, praha ili ekstrakata  koji su trajni na sobnoj temperaturi ili su tijekom proizvodnje bili podvrgnuti potpunom kuhanju ili postupku toplinske obrade jednoliko u cijelom proizvodu tako da je sav sirov proizvod denaturiran Količine za osobnu upotrebu
Masline punjene ribom, tjestenina i rezanci koji nisu miješani niti punjeni mesnim proizvodima s manje od 50 % prerađenih mliječnih proizvoda i proizvoda od jaja koji su trajni na sobnoj temperaturi ili su tijekom proizvodnje bili podvrgnuti potpunom kuhanju ili postupku toplinske obrade jednoliko u cijelom proizvodu tako da je sav sirov proizvod denaturiran Količine za osobnu upotrebu
Dodaci hrani pakirani za krajnjeg potrošača koji sadržavaju manje količine (ukupno manje od 20 %) prerađenih proizvoda životinjskog podrijetla (uključujući glukozamin, kondroitin ili kitosan ili kondroitin i kitosan zajedno) osim mesnih proizvoda, Količine za osobnu upotrebu

Količine koje premašuju količine navedene u tablici podliježu veterinarskom pregledu i mora ih pratiti veterinarski certifikat te se mogu unositi u RH/EU samo preko graničnih prijelaza na kojima djeluje Granična veterinarska inspekcija (granični prijelazi Bajakovo, Stara Gradiška, Nova Sela, Karasovići, Luka Rijeka, Luka Ploče, Zračna luka Zagreb) uz obveznu prethodnu prijavu za službenu kontrolu koja se podnosi nadležnoj graničnoj veterinarskoj inspekciji.
 
Proizvodi životinjskog podrijetla koji ne ispunjavaju naprijed navedene uvjete smatraju se nesukladnima te se obvezno oduzimaju od putnika radi njihovog uništavanja. Također, propust da ih se izričito prijavi carinskim službenicima predstavlja kažnjivu radnju za koju je propisana novčana kazna.
 
Više informacija o unosu hrane i ostalih proizvoda životinjskog podrijetla možete naći u pridruženom informativnom letku Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane te na sljedećoj poveznici:
 
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/meat-dairy-animal/index_en.htm