Oslobođenja i ograničenja

Unos osobne prtljage

Unos osobne prtljage oslobođen je od plaćanja uvoznih davanja bez ograničenja njene vrijednosti, a odnosi se na svaku osobu - putnika, koji ulazi u carinsko područje Unije, bez obzira nosi li prtljagu sobom ili je prispjela zasebno.

Roba nekomercijalne naravi koja se nalazi u osobnoj prtljazi putnika koji putuju iz trećih zemalja oslobođena je od plaćanja uvozne carine, PDV-a i trošarine pod uvjetom da nije namijenjena preprodaji i da ne premašuje ukupnu vrijednost ili količinu mjerodavne za primjenu oslobođenja (vidjeti Vrijednosni limiti za unos robe nekomercijalne naravi u osobnoj prtljazi putnika).

Roba u osobnoj prtljazi putnika podrazumijeva predmete (u razumnoj količini) za osobnu uporabu, neophodnu putniku za vrijeme njegovoga putovanja i izbivanja izvan mjesta stalnoga boravišta, kao što su obuća, odjeća, higijenske potrepštine i sl.

Robom nekomercijalne naravi smatra se povremeni uvoz roba isključivo namijenjenih za osobnu uporabu putnika ili njihovih obitelji te predmeta namijenjenih za poklone, pri čemu vrsta i količina ne ukazuju da se radi o robi namijenjenoj preprodaji.


Vrijednosni limiti za unos robe nekomercijalne naravi u osobnoj prtljazi putnika

Oslobođenje od plaćanja carine, PDV-a i trošarine odnosi se na uvoz robe čija ukupna vrijednost ne premašuje:
 
 • 3.200,00 kuna za putnike u pomorskom i zračnom prometu,
 • 2.200,00 kuna po putniku za ostale vrste prijevoza,
 • 1.100,00 kuna za putnike mlađe od 15 godina, bez obzira na vrstu prijevoza.

Premašuje li vrijednost pojedinog predmeta navedene vrijednosne limite, podjela vrijednosti takvog predmeta nije dozvoljena, već se naplaćuju propisana davanja na ukupnu vrijednost tog predmeta. Isto tako nije dopuštena kumulacija oslobođenja više osoba za pojedini predmet.


Oslobođenje za trošarinsku robu

Osim za nekomercijalnu robu do gore navedenih vrijednosti, dodatno se može uvesti uz primjenu oslobođenja od plaćanja carine, PDV-a i trošarine sljedeće količine trošarinskih proizvoda:
 
 • duhanske prerađevine:
 • 200 cigareta, ili
 • 100 cigarilosa (pri čemu se cigarilosom smatraju cigare neto težine do 3 grama po komadu), ili
 • 50 cigara, ili
 • 250 grama duhana za pušenje, ili
 • odgovarajuća kombinacija količine navedenih duhanskih prerađevina;
 • alkohol i alkoholna pića, osim mirnog vina i piva:
 • alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola većim od 22% vol. ili nedenaturirani etilni alkohol s udjelom alkohola od 80% vol. i više: 1 litra;
 • alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola 22% vol. i manje: do 2 litre;
 • odgovarajuća kombinacija količine navedenog alkohola i alkoholnih pića;
 • mirno vino: 4 litre
 • pivo: 16 litara.

Ovo oslobođenje ne može se primijeniti na putnike mlađe od 17 godina.


Ukupno dozvoljene količine unosa trošarinskih proizvoda (uz plaćanje davanja)

Ukupno dozvoljena količina trošarinskih proizvoda koje može unijeti pojedina fizička osoba (starija od 17 godina) za svoje osobne potrebe uz plaćanje propisanih davanja je:
 
 • 800 komada cigareta,
 • 400 komada cigarilosa,
 • 200 komada cigara,
 • 1,0 kilogram duhana za pušenje,
 • 10 litara jakog alkoholnog pića,
 • 20 litara međuproizvoda,
 • 90 litara vina, uključujući najviše 60 litara pjenušavog vina,
 • 110 litara piva.

Unos količina većih od navedenih nije dozvoljen. Količine iznad navedenih (ako ih je putnik prijavio carini) moraju se vratiti u inozemstvo, a ako putnik ne prijavi količine veće od dozvoljenih zadržat će se pod carinskim nadzorom do okončanja prekršajnog postupka.


Ograničenja unosa nekomercijalne robe za osobe iz pograničnih područja, radnike na granici i posade prijevoznih sredstava

Vrijednosni i količinski limiti za primjenu oslobođenja pri uvozu nekomercijalne robe koju putnici iz trećih zemalja unose u svojoj osobnoj prtljazi ne vrijede za osobe s uobičajenim mjestom stanovanja u pograničnim područjima Republike Hrvatske i susjednih trećih zemlja, radnike na granici ili u pograničnom području susjedne treće zemlje, te posade prijevoznih sredstava u prometu između susjednih trećih zemalja i Republike Hrvatske, prilikom putovanja u obavljanju svojega posla.

Navedene osobe uz oslobođenje od plaćanja carine mogu dnevno u svojoj prtljazi unijeti robu do ukupne kunske protuvrijednosti 300,00 kuna, pri čemu se oslobođenje od uvoznih davanja odnosi i na sljedeće količine trošarinskih proizvoda:
 
 • duhanske prerađevine:
  • 25 cigareta, ili
  • 10 cigarilosa (pri čemu se cigarilosom smatraju cigare neto težine do 3 grama po komadu), ili
  • 5 cigara, ili
  • 25 grama duhana za pušenje, ili
  • odgovarajuća kombinacija količine navedenih duhanskih prerađevina;
 • alkohol i alkoholna pića, osim mirnog vina i piva:
  • alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola većim od 22% vol. ili nedenaturirani etilni alkohol s udjelom alkohola od 80% vol. i više: 0,25 litre, ili
  • alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola 22% vol. i manje: do 0,25 litre;
  • odgovarajuća kombinacija količine navedenih pića;
 • mirno vino: 1 litra
 • pivo: 1,5 litara.

Naprijed navedeni vrijednosni i količinski limiti neće se primjenjivati ako gore navedene osobe podnesu dokaz da putuju dalje od pograničnog područja ili da se ne vraćaju iz pograničnog područja susjedne treće zemlje, odnosno u tom slučaju će se primijeniti limiti koji vrijede za sve ostale putnike.


Unos hrane

Količinska ograničenja unosa hrane koju mogu unositi putnici za svoje osobne potrebe bez pregleda graničnog veterinarskog inspektora navedena su u tablici, uz napomenu da je unos hrane u RH/Uniju iz Andore, Lihtenštajna, Norveške, San Marina i Švicarske slobodan i ne primjenjuju se ograničenja navedena u tablici.
 
PROIZVODI/DRŽAVE Treće zemlje (npr. BiH, Srbija, Crna Gora, Kosovo i dr.) Farski otoci, Grenland i Island
Male količine mesa i mlijeka te proizvoda od mesa i mlijeka Nije dozvoljen unos 10 kg po osobi
Mlijeko u prahu za dojenčad, hrana za dojenčad i posebna hrana koja se koristi iz medicinskih razloga 2 kg po osobi 10 kg po osobi
Hrana za kućne ljubimce koja se koristi iz medicinskih razloga 2 kg po osobi 10 kg po osobi
Male količine proizvoda ribarstva za osobnu prehranu ljudi (uključujući svježu, sušenu, kuhanu, mariniranu ili dimljenu ribu, te određene školjkaše, kao što su škampi, jastozi, nežive dagnje i nežive kamenice) Količine za osobnu potrebu Količine za osobnu potrebu
Male količine drugih proizvoda životinjskog podrijetla za osobnu prehranu ljudi (med, žive kamenice, žive dagnje i puževi) 2 kg po osobi 10 kg po osobi
Kruh, kolači, keksi, čokolada i konditorski/slastičarski proizvodi (uključujući slatkiše), koji nisu pomiješani ili punjeni s proizvodima od mesa
Drugi prehrambeni proizvodi, koji ne sadrži svježe ili prerađeno meso i proizvode od mlijeka i sadrži manje od 50 % prerađenih jaja ili proizvoda ribarstva
Količine za osobnu potrebu Količine za osobnu potrebu

Sve pošiljke koje prelaze količine navedene u tablici ne smatraju se osobnim pošiljkama, podliježu veterinarskom pregledu i mora ih pratiti veterinarski certifikat te se mogu unositi u RH/EU samo preko graničnih prijelaza na kojima postoji Granična veterinarska inspekcija.

Više informacija o unosu hrane i ostalih proizvoda životinjskog podrijetla možete naći u pridruženom informativnom letku Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Ograničenja preko Neumskog koridora