Oružje

Unos i iznos oružja

Unos i iznos oružja i streljiva preko državne granice dopustiti će samo ako je putnik unos prethodno prijavio graničnoj policiji i za njega dobio odgovarajuće odobrenje (za vrste oružja i streljiva za koje nije potrebno odobrenje, granična policija mora ovjeriti ispravu o nabavci-račun). Iznošenje oružja i streljiva može se izvršiti samo uz posjedovanje oružnog lista.

Putnici koji imaju boravište u inozemstvu mogu radi lova privremeno unositi lovačko oružje i streljivo ako im je ono upisano u putnu ispravu, a u protivnom moraju ishoditi odgovarajuće zasebno odobrenje postaje granične policije na posebnom obrascu.