Divlje svojte

Unos i iznos divljih svojti

Prekogranični promet i trgovina divljim vrstama, sukladno Konvenciji o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka-CITES moguć je samo uz podnošenje carinskom službeniku na graničnom carinskom uredu odgovarajućeg dopuštenja ili potvrde nadležnog tijela.

Nadležno tijelo za izdavanje potrebnih dopuštenja ili potvrda u Republici Hrvatskoj je Državni zavod za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode.
Za osobne i kućne stvari, odnosno primjerke, uključujući i lovačke trofeje nije potrebno podnositi odgovarajuća dopuštenja, ali moraju ispunjavati jedan od slijedećih uvjeta:
 
  • ako čine dio osobne prtljage putnika koji se doseljava iz neke treće zemlje ili ide u treću zemlju, ili
  • ako su dio osobne imovine fizičke osobe koja mijenja prebivalište preseljenjem iz treće zemlje u Zajednicu, odnosno iz Zajednice u treću zemlju, ili
  • ako je lovačke trofeje osvojio putnik, a uvoze se naknadno.