Fizičke osobe

Mjere carinskog nadzora provode se nad putnicima koji putuju iz RH/EU u treće države ili iz trećih država u RH/EU te nad robom koju pri tome prenose, dok se nad robom koju putnici prenose između država članica EU mjere carinskog nadzora ne provode.