Unos i iznos novca (nova pravila od 3. lipnja 2021.)


Unos gotovine u Uniju i iznos gotovine iz Unije

Unos gotovine u Uniju i iznos gotovine iz Unije slobodan je i bez ograničenja u svoti za sve fizičke osobe, koje mogu uz prijavu carinskom službeniku nesmetano prenositi bilo koju svotu gotovine u bilo kojoj valuti.
Gotovinom se smatra: gotov novac- novčanice i kovanice koje su u optjecaju kao sredstvo plaćanja ili su bile u optjecaju kao sredstvo plaćanja, a i dalje ih je moguće zamijeniti preko financijskih institucija ili središnjih banaka; druga sredstva plaćanja - na primjer: čekovi, putnički čekovi, zadužnice ili novčani nalozi na kojima nije navedeno ime korisnika i po prvi put od 3. lipnja 2021. kovanice s udjelom zlata od najmanje 90% i poluge, zrnca ili grumene s udjelom zlata od najmanje 99,5%.

Prijenos gotovine u putničkom prometu

Svaka fizička osoba koja ulazi u EU ili izlazi iz EU i uz sebe, u svojoj prtljazi ili prijevoznom sredstvu nosi gotovinu u iznosu od 10.000,00 € ili više, odnosno u protuvrijednosti tog iznosa u drugim valutama, obvezna je podnijeti prijavu carinskom službeniku na graničnom carinskom uredu.  

Za prijavu gotovine primjenjuje se Obrazac - prijava gotovine, koji se može elektronički ispuniti i poslati na e-mail adresu: operativno@carina.hr ili se može ispisati te tako predati carinskom službeniku na graničnom carinskom uredu. Obrazac za prijavu se može ispuniti i na samom graničnom uredu. Ako raspoloživi prostor na obrascu za prijavu nije dovoljan, upotrebljava se dodatni list koji se smatra njegovim sastavnim dijelom. Obrazac se može ispuniti na hrvatskom ili engleskom jeziku.
 
Slanje gotovine u poštanskim, kurirskim ili teretnim pošiljkama
 
Za gotovinu koja se šalje u poštanskim, kurirskim ili teretnim pošiljkama, a čija je vrijednost 10.000 € ili više, carinski službenik može zahtijevati od pošiljatelja ili primatelja ili zastupnika pošiljatelja ili primatelja da podnese prijavu gotovine (za tzv. gotovinu bez pratnje). Na traženje carinskog službenika pošiljatelj, primatelj ili njihov zastupnik, ispuniti će Obrazac - prijava u smislu objavljivanja gotovine elektroničkim putem, te ga u roku od 30 dana od primitka zahtjeva, predati carinskom službeniku na carinskom uredu ili graničnom carinskom uredu.
 
Za prijavu gotovine primjenjuje se Obrazac - prijava u smislu objavljivanja gotovine, koji se može elektronički ispuniti i poslati na e-mail adresu: operativno@carina.hr ili se može ispisati te tako predati carinskom službeniku na graničnom carinskom uredu/carinskom uredu. Obrazac - prijava u smislu objavljivanja gotovine se može ispuniti i na samom graničnom uredu. Ako raspoloživi prostor na obrascu za prijavu nije dovoljan, upotrebljava se dodatni list koji se smatra njegovim sastavnim dijelom. Obrazac se može ispuniti na hrvatskom ili engleskom jeziku.
 
Gotovina koja se unosi u Republiku Hrvatsku i iznosi iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu

Zakonom o deviznom poslovanju (Narodne novine broj 96/03-52/2021) se uvode i nacionalne kontrole kretanja gotovine koja se unosi u Republiku Hrvatsku iz druge države članice ili iznosi iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu, te se Carinskoj upravi i Ministarstvu unutarnjih poslova daju kontrolne ovlasti u odnosu na nacionalne kontrole gotovine.
Na zahtjev ovlaštenog carinskog službenika ili službenika granične policije, fizičke osobe u obvezi su prijaviti gotovinu koju nose u količini od 10.000 eura ili više, u pisanom obliku na Obrascu - prijava gotovine po članku 40.a Zakona, kada u Republiku Hrvatsku ulaze iz druge države članice ili iz Republike Hrvatske izlaze u drugu državu članicu, ili su u Republiku Hrvatsku ušle iz druge države članice. Ako raspoloživi prostor na obrascu za prijavu nije dovoljan, upotrebljava se dodatni list koji se smatra njegovim sastavnim dijelom. Obrazac se može ispuniti na hrvatskom ili engleskom jeziku.
 
Fizička osoba će na traženje ovlaštenog carinskog službenika ili službenika granične policije, ispuniti Obrazac - prijava gotovine po članku 40.a Zakona o deviznom poslovanju, vlastoručno.
 
Informacije o pravima osoba u pogledu zaštite osobnih podataka, mogu se pronaći u izjavi o zaštiti osobnih podataka, poveznicom na link: https://carina.gov.hr/pristup-informacijama/zastita-osobnih-podataka-6521/6521
  
Novi Obrasci od 3. lipnja 2021.

Primjena Uredbe 2018/1672
HR verzija
HR1. Obrazac-prijava
HR2. Obrazac-prijava u smislu objavljivanja
HR3. Obrazac-prijava - dodatni lit
HR4. Obrazac - prijava u smislu objavljivanja - Dodatni list
 
EN verzija
EN1. Cash Declaration
EN2. Cash Disclosure Declaration
EN3. Cash Declaration - Additional Sheet
EN4. Cash Dislosure Declaration - Additonal Sheet.
 
 
Primjena nacionalnih kontrola po Zakonu o deviznom poslovanju
HR verzija
HR5. Obrazac za prijavu gotovine-članak 40.a
HR6. Obrazac za prijavu gotovine - članak 40.a - Dodatni list
 
EN verzija
EN5. Cash Declaration Form-Article 40.a
EN6. Cash Declaraton Form-Article 40.a - Additional Sheet


Za više informacija posjetite link