Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika

Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika, ("Narodne novine", broj 12/2019)

Prilog 1 - Obrazac 1


Informacije o izračunu povrata dijela plaćene trošarine u komercijalnom prijevozu robe i putnika
 
Članak 104. Zakona o trošarinama - Povrat trošarine određuje se u visini razlike trošarine važeće na dan kupnje dizelskog goriva u Republici Hrvatskoj i minimalno propisane visine trošarine na dizelsko gorivo koja iznosi 330 eura, a koji iznos se preračunava u nacionalnu valutu sukladno članku 142. Zakona.

Članak 5. stavak 2. Pravilnika o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika - Za izračun iznosa povrata plaćene trošarine primjenjuje se tečaj Europske središnje banke (ECB) objavljen u Službenom listu Europske unije, koji vrijedi prvog radnog dana u mjesecu listopadu na način da se počinje primjenjivati 1. siječnja sljedeće kalendarske godine.

Tečajna lista eura na dan 01.10.2018. objavljena je u Službenom listu Europske unije - OJ C 353, 2.10.2018.
 
  HRK / 1000 l Tečaj HRK/€ € / 1000 l
Visina trošarine na dizelsko gorivo u HRV 3.060,00 7,4330 411,68
Minimalna visina trošarine propisana Direktivom 2003/96 EZ 2.452,89 7,4330 330,00
Razlika (članak 104. Zakona) 607,11 - -
 
Iznos povrata dijela plaćene trošarine obračunava se po litri dizelskog goriva i iznosi 0,6071 HRK.
 
Primjer izračuna povrata dijela plaćene trošarine

Korisnik prava u Obrascu 1 prijavljuje 5.670,00 litara ukupne količine potrošenog dizelskog goriva.

Izračun:

Ukupna količina potrošenog dizelskog goriva (u litrama) x Iznos povrata dijela plaćene trošarine po litri dizelskog goriva:

5.670,00 litara x 0,6071 kn/l = 3.442,25 HRK