Kretanje unutar EU-a trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju