10-19-VV Usluga prijenosa podataka sa back up, pristup Internetu i samostalni ADSL priključci u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

Poziv na prethodno savjetovanje

28.05.2019. | pdf (271kb)

Nacrt Dokumentacije o nabavi

28.05.2019. | pdf (2211kb)

Troškovnik

28.05.2019. | xls (33kb)