Uputa br. 24/16 o statusu osobe ovlaštene za vaganje svježih banana i provedbi postupka utvrđivanja neto težine svježih banana