Smjernice i upute za ovlaštene gospodarske subjekte