Osiguranje trošarinskog duga

Instrumentima osiguranja plaćanja trošarine garantira se namirenje nastalog trošarinskog duga ili trošarinskog duga koji bi mogao nastati, kako slijedi:
 
1. za alkohol i alkoholna pića te energente (osim krutih goriva i prirodnog plina) koji se skladište i/ili proizvode u trošarinskom skladištu te koji se otpremaju i/ili primaju u sustavu odgode plaćanja trošarine, kao i plaćanje kamata koje su nastale ili bi mogle nastati, a za koje je instrument osiguranja plaćanja trošarinskog duga podnesen i prihvaćen
 
2. za duhanske prerađevine koje se skladište i/ili proizvode u trošarinskom skladištu, koje se otpremaju i/ili primaju u sustavu odgode plaćanja trošarine, kao i namirenje nastalog trošarinskog duga ili trošarinskog duga koji bi mogao nastati i carinskog duga i drugih uvoznih javnih davanja za preuzete duhanske markice po isteku roka od 60 dana od dana preuzimanja duhanskih markica te plaćanje kamata koje su nastale ili bi mogle nastati, a za koje je instrument osiguranja plaćanja duga podnesen i prihvaćen
√ Uvoznici koji duhanske prerađevine puštaju u slobodan promet na teritoriju RH instrumentom osiguranja plaćanja duga garantiraju namirenje nastalog trošarinskog duga ili trošarinskog duga koji bi mogao nastati za preuzete duhanske markice po isteku roka od 60 dana od dana preuzimanja istih, te namirenje carinskog duga i drugih uvoznih javnih davanja u skladu s carinskim propisima, kao i plaćanje kamata koje su nastale ili bi mogle nastati, a za koje je instrument osiguranja plaćanja duga podnesen i prihvaćen (zahtjev za ovaj podnošenje ovog oblika osiguranja podnosi se u aplikaciji CDS – Carinske odluke)
 
3. za alkohol i alkoholna pića, duhanske prerađevine i energente (osim krutih goriva i prirodnog plina) puštene u potrošnju u drugoj državi članici, a koji se primaju sukladno članku 55. Zakona. Instrument osiguranja plaćanja trošarine podnose prodavatelj iz druge države članice ili njegov trošarinski zastupnik iz članka 6. stavka 1. točke 5. Zakona
 
4. za alkohol i alkoholna pića, duhanske prerađevine i energente (osim krutih goriva i prirodnog plina) puštene u potrošnju u drugoj državi članici, a koje radi obavljanja djelatnosti u Republici Hrvatskoj prima primatelj iz članka 6. stavka 1. točke 4. Zakona. Instrument osiguranja plaćanja trošarine podnosi primatelj
 
Instrument osiguranja plaćanja trošarine podnose ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta, registrirani i povremeno registrirani primatelj te registrirani pošiljatelj. Uz ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i registriranog pošiljatelja instrument osiguranja plaćanja trošarine mogu položiti prijevoznik, vlasnik trošarinskih proizvoda, primatelj ili solidarno dvije ili više tih osoba.
 
Trošarinski i/ili carinski dug i druga uvozna javna davanja moguće je osigurati polaganjem:
1. garancije
2. bjanko-zadužnice ili zadužnice
3. polaganjem gotovine.
 
Postupak polaganja garancije za trošarinski dug započinje predajom Zahtjeva za  određivanje visine jamstvene svote garancije nadležnom carinskom uredu, a predloženi iznos  garancije ni u kojem slučaju ne može biti niži od 60.000,00 kn (7.963,00 EUR, prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR=7,53450 kn), Predmetni zahtjev podnosi se sukladno Priloga 1 Upute br. 5/14. Na temelju mišljenje carinskog ureda o zahtijevanom, Središnjem uredu Carinske uprave poziva podnositelja zahtjeva na dostavu garancije u određenom iznosu.
 
Postupak odobravanja polaganja zadužnice/bjanko zadužnice u osiguranju trošarinskog duga zahtijeva sličan pristup, odnosno zahtjev za korištenje bjanko-zadužnice ili zadužnice kao instrumenta osiguranja plaćanja trošarinskog duga podnosi se također nadležnom carinskom uredu, sukladno Priloga 6 Upute br. 15/14.  Na temelju mišljenje carinskog ureda o zahtijevanom, Središnjem uredu Carinske uprave poziva podnositelja zahtjeva na dostavu bjanko zadužnice/zadužnice.
 
Postupak polaganja gotovine prati zahtjev za korištenje gotovinskog pologa kao instrumenta osiguranja plaćanja duga koji se podnosi na obrascu iz Priloga 12B Pravilnika o trošarinama,  nadležnom carinskom uredu uz koordiniranu uplatu iznosa pologa na evidentni račun nadležnog područnog carinskog ureda.
Svi navedeni instrumenti osiguranja duga evidentiraju se u Informacijskom sustavu, u Registru instrumenta osiguranja. 
 
Zakonsku i podzakonsku regulativu vezanu uz osiguranje trošarinskog duga čine: 
Navedeni carinski propisi dostupni su za preuzimanje na stranicama Carinske uprave na poveznici https://carina.gov.hr/pristup-informacijama/propisi-i-sporazumi/carinsko-zakonodavstvo/carinski-propisi/2484.  
 
Svi upiti vezani za osiguranje trošarinskog duga upućuju se na e-mail adresu: osiguranje.duga@carina.hr.