24.2.2022. Obavijest uvoznicima proizvoda iz Donjecke i Luganske oblasti - Ukrajina

Europska komisija objavila je u Službenom listu serije C 87I od 23. veljače 2022. Obavijest uvoznicima o uvozu proizvoda u Uniju temeljem Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Ukrajine iz područja Donječke i Luganske oblasti u Ukrajini koja nisu pod državnom kontrolom. Budući da carinska tijela Ukrajine ne mogu primjenjivati relevantne odredbe Sporazuma koje bi zajamčile da se na robu iz tih područja može primijeniti povlašteni carinski tretman, kao niti provjeriti ispunjava li ta roba sve potrebne uvjete, nisu ispunjeni uvjeti da se na takvu robu primijeni povlašteni carinski tretman. Slijedom navedenog gospodarskim subjektima iz Europske unije savjetuje se da ne traže povlašteni tretman za uvoz robe u Uniju koja je proizvedena u područjima Donječke i Luganske oblasti u Ukrajini koja nisu pod državnom kontrolom ili koja se izvozi iz tih područja jer od datuma objave (23.2.2022.) ove obavijesti puštanje robe u slobodni promet dovodi do nastanka carinskog duga, odnosno naplate pune stope carine.