21.09.2017. Tabela UGOVORI - preferencijalni aranžmani